I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

Patronat honorowy:

https://www.szczecin.uw.gov.pl

Patronat medialny:

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Międzywydziałowa Katedra Realizmu Krytycznego

zapraszają do wzięcia udziału w

I Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej

z cyklu „Master of Social Sciences”

Świat na rozdrożu po wojnie na Ukrainie.

Diagnozy i prognozy z perspektywy nauk społecznych.

 

5-6 października 2023 roku

Formuła hybrydowa:

Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie

Monte Cassino 15 / Platforma MS Teams

 

Harmonogram konferencji:

5 października 2023 r.

Link do pierwszego dnia konferencji on-line:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzI2MjZiMDYtMmEzNi00MDA2LWIxY2ItNTg1YjJiYzljZmVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bd96ef7-19c7-45ce-9c83-f66694cadb54%22%2c%22Oid%22%3a%22bf5248a8-8a3b-43d8-8be5-8698e47d9a38%22%7d

14.00 – 14.15 – Uroczyste Otwarcie Konferencji – JM Rektor ANS TWP –
prof. ANS TWP dr hab. Waldemar Urbanik

14.15 – 16.30 – I Sesja plenarna:

Prowadzący: prof. ANS TWP dr hab. Waldemar Urbanik

16.30 – 16.45 – przerwa kawowa

16.45 – 18.30 – I Sesja tematyczna:

Prowadzący: dr Marek Woś

 

6 października 2023 r.

Link do drugiego dnia konferencji on-line:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mzc0YmI2ZDQtZDNmOC00OTI1LWJkNGUtMTQxNzdhODgwMmE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bd96ef7-19c7-45ce-9c83-f66694cadb54%22%2c%22Oid%22%3a%22bf5248a8-8a3b-43d8-8be5-8698e47d9a38%22%7d

10.00 – 10.05 – Otwarcie drugiego dnia konferencji

10.05 – 12.00 – II Sesja plenarna

Prowadzący: dr Joanna Smoluk-Stachowska

12.00 – 12.15 – przerwa kawowa

12.15 – 14.00 – II Sesja tematyczna

Prowadzący: dr Grażyna Leśniewska

14.00 – 15.00 – przerwa obiadowa

15.00 – 16.45 – III Sesja tematyczna:

Prowadzący: prof. ANS TWP dr hab. Czesław Plewka

16.45 – 17.00 – przerwa kawowa

17.00 – 18.30 – IV Sesja tematyczna:

Prowadzący: dr Martyna Maciejewska

18.30 – 18.45 – Podsumowanie i zakończenie konferencji – prof. UKSW dr hab. Krzysztof Wielecki

 

 

Goście specjalni:

  • prof. Douglas Porpora (Drexel University, Philadelphia)
  • prof. Dmytro Shevchuk (Narodowy Uniwersytet Akademia Ostrogocka)
  • prof. Pavol Dancák (University of Presov)
  • prof. Iryna Chudovska (Taras Shevchenko National University of Kyiv)
  • prof. Jurij Shcherbiak (Uniwersytet Narodowy Zachodniej Ukrainy)

Patronat : International Association of Critical Realism

Patronat medialny: Polskie Radio Szczecin, TVP Szczecin

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału czynnego i biernego: https://forms.gle/5rm6DUCoeWcra8Zk8

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w I Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej z cyklu „Master of Social Sciences” pt. Świat na rozdrożu po wojnie na Ukrainie. Diagnozy i prognozy z perspektywy nauk społecznych, organizowanej przez Miedzywydziałową Katedrę Realizmu Krytycznego Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie. Konferencja będzie odbywała się w dniach 5-6 października 2023 roku w formule hybrydowej – stacjonarnie w budynku ANS TWP w Szczecinie przy ul. Monte Cassino 15 oraz zdalnie poprzez platformę MS Teams. Dla uczestników on-line przewidziana będzie możliwość zadawania pytań poprzez czat.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny a jej tematyka obejmuje aktualne zagadnienia związane z przemianami społecznymi, ekonomicznymi oraz kulturowymi, jakie dokonały i wciąż dokonują się pod wpływem wojny na Ukrainie a widziane z perspektywy szeroko pojętych nauk społecznych. Konferencja będzie przestrzenią, w której spróbujemy określić i przedstawić wstępne diagnozy obecnej sytuacji, ale jednocześnie otworzy przestrzeń do dyskusji nad możliwymi prognozami i potencjalnymi rozwiązaniami, dotyczącymi sposobów rozumienia i funkcjonowania człowieka
w różnych obszarach życia po wojnie na Ukrainie. Podczas zaplanowanych spotkań zapoznamy się z perspektywą ujmowania owych zagadnień przez wybitnych profesorów z Ukrainy. Specjalne prelekcje zaprezentują prof. Dmytro Szewczuk (Narodowy Uniwersytet Akademia Ostrogocka), prof. Iryna Chudovska (Taras Shevchenko National University of Kyiv) oraz prof. Jurij Szczerbak (Uniwersytet Narodowy Zachodniej Ukrainy).

.

Podczas konferencyjnych wystąpień szczególną uwagę poświęcimy również rozpatrywaniu podejmowanych zagadnień z perspektywy realizmu krytycznego. Wykłady mistrzowskie zaprezentują prof. Douglas Porpora (Drexel University, Philadelphia, USA) oraz prof. Pavol Dancak (University of Presov, Słowacja). Wydarzenie zostało objęte patronatem International Association of Critical Realism.

W skład Rady Naukowej konferencji wchodzą prof. ANS TWP dr hab. Waldemar Urbanik (Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie), prof. UKSW dr hab. Krzysztof Wielecki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), prof. UŚ dr hab. Marek Rembierz (Uniwersytet Śląski), prof. UJ dr hab. Wiesław Gumuła (Uniwersytet Jagielloński), dr Joanna Smoluk-Stachowska (Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie).

Konferencja zaplanowana została w formie sesji plenarnych oraz tematycznych z następujących dziedzin: socjologia, pedagogika, psychologia, filozofia, ekonomia, antropologia kulturowa, kulturoznawstwo. Planowana jest także wystawa posterów.

Do wygłoszenia referatów i prezentacji posterów zapraszamy naukowców ze wszystkich dziedzin, których zainteresowania badawcze mieszczą się w tematyce konferencji. Szczególnie gorąco zapraszamy młodych pracowników naukowych, doktorantów, studentów  a także praktyków, zainteresowanych szeroko pojętą tematyką konferencji. Mamy nadzieję, że szeroki zakres tematyczny wyznaczony przez tytuł konferencji pozwoli Państwu na wybór wielu ciekawych tematów. Istnieje również możliwość publikacji wybranych referatów pokonferencyjnych w formie artykułów w czasopiśmie naukowym Polish Journal of Critical Realism.

Liczymy także na obecność w charakterze biernych uczestników studentów i doktorantów z całej Polski oraz wszystkich osób, pragnących pogłębić swoją wiedzę zarówno z zakresu socjologii, realizmu krytycznego, jak i funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie w kontekście wojny na Ukrainie.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ilość miejsc stacjonarnych jest ograniczona.

Abstrakty w j. polskim lub w j. angielskim (max. 300 słów) oraz zdjęcia posterów wraz z danymi kontaktowymi prosimy przysyłać na adres: katedra-rk@anstwp.pl do dnia 31.08.2023r. Orientacyjny czas wystąpień – max. 20-25 min. Autorzy zaakceptowanych referatów i posterów zostaną poinformowani w terminie po 15.08.2023r.

Z wyrazami szacunku,
Komitet Organizacyjny
Międzywydziałowa Katedra Realizmu Krytycznego
Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie

Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Doskonała Nauka – wsparcie konferencji naukowych”, projekt „Master of SocialSciences” nr DNK/SN/550984/2022, kwota dofinansowania: 42 570,00zł, całkowita wartość projektu: 47 570,00 zł. Data podpisania umowy: grudzień 2022.

PLAKAT

Zadzwoń do nas!