Promocje

Promocje

OSOBY POSIADAJĄCE LEGITYMACJĘ WETERANA

 • Zniżki w opłatach przez cały cykl studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w wysokości: 50 % dla weteranów poszkodowanych oraz 20 % dla pozostałych weteranów.
 • Zniżki w opłatach czesnego przez cały cykl studiów podyplomowych w wysokości 20 %.
 • Zniżki w opłatach za kursy organizowane przez Uczelnię oraz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w wysokości 10%.

PRACOWNICY SŁUŻB MUNDUROWYCH ( ŻOŁNIERZE ZAWODOWI, PRACOWNICY: POLICJI, STRAŻY POŻARNEJ, SŁUŻBY WIĘZIENNEJ, STRAŻY GRANICZNEJ I ŻANDARMERII WOJSKOWEJ ORAZ STRAŻY GMINNEJ I STRAŻY MIEJSKIEJ)

 • Zniżki w opłatach przez cały cykl studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w wysokości 10 %.
 • Zniżki w opłatach czesnego przez cały cykl studiów podyplomowych w wysokości 10 %.
 • Zniżki w opłatach za kursy organizowane przez Uczelnię oraz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w wysokości 10%.

ŻOŁNIERZE WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ

 • Zniżki w opłatach przez cały cykl studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w wysokości 10 %.
 • Zniżki w opłatach czesnego przez cały cykl studiów podyplomowe w wysokości 10 %.
 • Zniżki w opłatach za kursy organizowane przez Uczelnię oraz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w wysokości 10%.

ABSOLWENCI ANS TWP W SZCZECINIE

 • Zniżki w opłatach przez cały cykl studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w wysokości 10 %.
 • Zniżki w opłatach czesnego przez cały cykl studiów podyplomowe w wysokości 10 %.
 • Zniżki w opłatach za kursy organizowane przez Uczelnię oraz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w wysokości 20%.
 • Zniżki obowiązują po okazaniu odpowiednio: legitymacji służbowej, legitymacji weterana, legitymacji weterana poszkodowanego.
 • Zniżki, o których mowa w ust. I, nie łączą się ze sobą.
 • Powyższe zniżki dotyczą wyłącznie studiów na Wydziale Nauk Społecznych i Stosowanych ANS TWP w Szczecinie.

This will close in 20 seconds

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt