Praktyki

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Praktyki

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Szanowni Państwo proszę pamiętać, że kompletem dokumentów potrzebnych do zaliczenia praktyk są:
– wypełniony dziennik praktyk (potwierdzony pieczątkami i podpisami zakładowego opiekuna praktyk i instytucji) z indeksem wypełnionym na 82 stronie – te dokumenty składają wszyscy studenci również Ci studenci, którzy realizują praktykę w zakładzie pracy, w którym są zatrudnieni.

Z wyrazami szacunku,
Agnieszka Żwierełło
Dyrektor Biura Rektora
Uczelniany Opiekun Praktyk
azwierello@anstwp.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI OBOWIĄZKOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH

 1. Jeśli korzystasz z umów zbiorowych podpisanych z uczelnią – lista placówek dostępna w COS oraz w załącznikach
 • Pobierz wniosek (2 egzemplarze) z COS i udaj się z nim do wybranego zakładu pracy w celu ustalenia terminu praktyki.
 • Pamiętaj o dokładnym wypełnianiu Dziennika praktyk podczas odbywania praktyki.
 1. Jeśli samodzielnie znalazłeś placówkę:
 • Udaj się do COS i pobierz 2 egzemplarze umowy indywidualnej.
 • Po podpisaniu umowy przez placówkę zwróć 2 egzemplarze w COS.
 • Rozpocznij praktykę i pamiętaj o dokładnym wypełnianiu Dziennika praktyk podczas odbywania praktyki.

Umowa, którą dostarczyłeś do COS zostanie podpisana przez uczelnianego opiekuna praktyk i odesłana do placówki, w której odbywasz praktykę.

Zgodnie z § 7. pkt. 6 oraz 7 obowiązującego Regulaminu realizacji praktyk studenckich w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie:

 

Zasady zaliczania studenckich praktyk

 1. Zaliczenia praktyk dokonuje uczelniany opiekun praktyk.
 2. Warunkiem uzyskania zaliczenia praktyki jest:
  • jej odbycie w terminie określonym w programie studiów;
  • wykonanie zadań przewidzianych w programie praktyki;
  • prowadzenie Dziennika praktyk, potwierdzenie wykonanych czynności w zakładzie, w którym odbywana jest praktyka i uzyskanie pozytywnej oceny zakładowego opiekuna praktyk;
  • osiągnięcie zakładanych efektów w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, określonych w programie praktyki.
 3. Praktyki pedagogiczne oraz praktyki zawodowe, które student odbył w ciągu roku akademickiego powinny być zaliczone w terminie sesji letniej.
 4. Praktyki pedagogiczne oraz zawodowe odbywające się w czasie przerwy wakacyjnej powinny być zaliczone w sesji poprawkowej.
 5. Brak zaliczenia praktyki przewidzianej do realizacji na danym roku studiów powoduje, że student otrzymuje wpis warunkowy na następny rok studiów.

Zaliczenie praktyki
Do zaliczenia praktyki proszę składać komplet dokumentów: indeks (dotyczy roczników, które miały wydany indeks) i wypełniony dziennik praktyk. Na stronie 82 indeksu proszę o dokonanie wpisu zgodnie z wytycznymi w indeksie:

 • bieżący rok akademicki,
 • rok studiów,
 • miejsce odbycia praktyki,
 • liczba zrealizowanych godzin praktyki zgodnych z programem studiów.

Dzienniki praktyk do pobrania:

STUDIA I STOPNIA

Kryminologia I st. 1 rok

Kryminologia I st. 2 rok

Kryminologia I st. 3 rok DzEK

Bezpieczeństwo i higiena pracy I st. 2 rok

Bezpieczeństwo i higiena pracy I st. 3 rok

Obronność i bezpieczeństwo narodowe I st. 3 rok

Bezpieczeństwo i higiena pracy I st. 4 rok

STUDIA II STOPNIA

Kryminologia II st. 1 rok

Kryminologia II st. 2 rok BW

Kryminologia II st. 2 rok PS

epiwztk II st.2rok(dz.1)

epiwztk II st.2rok(dz.2)

epiwztk II st.2rok(dz.3)

Pedagogika II st.1 rok

Pedagogika POiR-II st 2rok(dz.2)

Pedagogika POiR-II st.2rok(dz.1)

ppcoach II st.2rok

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Psychologia JM 2 rok

Psychologia JM 3 rok

Psychologia JM 4 rok

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna JM 4 rok

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna JM 3 rok (1/2)

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna JM 3 rok (2/2)

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna JM 2 rok

Uczelniany opiekun praktyk
mgr Agnieszka Żwierełło
Proszę nie kontaktować się za pośrednictwem aplikacji MSTeams. Tylko telefonicznie lub mailowo!!!
tel. 91 424 32 11
email: azwierello@anstwp.pl

Akademia Nauk Stosowanych
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
ul. Monte Cassino 15, pok. nr 14
70-466 Szczecin

Wzór umowy indywidualnej na praktykę

Wymiar godzin praktyk obowiązujących w r.a. 2022/2023

Propozycja realizacji praktyk dla studentów pedagogiki

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP
Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt