Socjologia organizacji i zarządzania

Studia II stopnia

Socjologia organizacji i zarządzania

Studia II stopnia

Informacje ogólne

Socjologia organizacji i zarządzania - studia II stopnia

Studia na kierunku Socjologia organizacji i zarządzania zapoznają studentów z zagadnieniami zarządzania organizacjami a w szczególności umożliwią przygotowanie do systematycznej, świadomej oraz krytycznej analizy zasad funkcjonowania organizacji oraz sposobów zarządzania nimi. Istotnym elementem kształcenia jest poznanie narzędzi umożliwiających badanie i tworzenie kultury organizacyjnej, tożsamości i wizerunku organizacji, procesów komunikowania i Public Relations, systemów motywacyjnych, systemów wynagrodzeń, systemów szkoleń. Ważnym elementem kształcenia jest także nabycie przez studentów umiejętności analizy rynku pracy i zachodzących na nim przemian, rozumienia znaczenia socjologicznych teorii wyboru zawodowego w pracy w HR, przygotowania warsztatu pracy, samodzielnego posługiwanie się metodami z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, prawidłowego stosowania i interpretowania podstaw prawa, jak również badania opinii publicznej.

Ogólne cele kształcenia na kierunku Socjologia organizacji i zarządzania:

 • poznasz główne społeczne teorie wykorzystywane do analiz różnego typu organizacji, a także procesów ich zarządzania,
 • zdobędziesz wiedzę o normach i regułach (społecznych, prawnych, organizacyjnych i moralnych) organizujących struktury i instytucje społeczne i o rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania,
 • poznasz przyczyny, przebieg, skalę i konsekwencje zmian jakie zachodzą w strukturach instytucji społecznych,
 • nauczysz się samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu organizacyjnego i przeprowadzenia procedury podjęcia rozstrzygnięć w tym zakresie,
 • poznasz zasady funkcjonowania różnego rodzaju instytucji życia publicznego, organizacji pozarządowych, samorządu terytorialnym, firm specjalizujących się w zarządzaniu zasobami ludzkimi – HR (Human resources),
 • nauczysz się prowadzenia badań społecznych, ekspertyz dla firm consultingowych oraz marketingowych.

Wśród prowadzonych przedmiotów są m.in. takie, jak:

 • Socjologia organizacji i zarządzania
 • Psychologia społeczna
 • Historia myśli socjologicznej
 • Metodologia nauk społecznych
 • Makrosocjologia
 • Mikrosocjologia
 • Badania jakościowe i ilościowe

Adres

ul. Monte Cassino 15, Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP
Zadzwoń do nas!