Akademia Szlifowania Diamentów

Akademia Szlifowania Diamentów

Akademia Szlifowania Diamentów to propozycja spotkań dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

W dniach 05-08.04.2022 r. rusza tydzień z Akademią Szlifowania Diamentów w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie.

05.04.2022 r. WTOREK

DZIEŃ Z KRYMINALISTYKĄ

Celem spotkania jest zaznajomienie młodzieży z problematyką kryminalistyki. Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi informacjami dotyczącymi techniki kryminalistycznej, pracy biegłego, identyfikacji kryminalistycznej oraz śladów kryminalistycznych. Młodzież pozna typy śladów wykorzystywanych w kryminalistyce oraz metody i cele ich badania (śladów daktyloskopijnych, fizyko-chemicznych, biologicznych w tym DNA, śladów użycia broni palnej oraz śladów entomologicznych). Istotnym elementem spotkania jest umożliwienie młodzieży nabycia wiedzy w praktyce – poprzez ćwiczenia praktyczne z ujawniania i zabezpieczania śladów.

06.04.2022 r.  ŚRODA

DZIEŃ Z BHP

Celem spotkania jest zaznajomienie młodzieży z problematyką bezpieczeństwa, wypadków i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnicy zostaną przygotowani do samodzielnego rozpoznania stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego i podjęcia działań resuscytacyjnych zgodnie ze współczesną wiedzą z zakresu ratownictwa medycznego. Istotnym elementem spotkania jest umożliwienie młodzieży nabycia wiedzy w praktyce – poprzez ćwiczenia praktyczne z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem fantomów.

7.04.2022 r. CZWARTEK

DZIEŃ Z PSYCHOLOGIĄ

Celem spotkania jest zaznajomienie młodzieży z problematyką burzy w mózgu nastolatka, czyli jakie zmiany w głowie wpływają na to jak funkcjonujemy. Hiperemocjonalność, poszukiwanie nowości i ryzyka, walka ze schematami, poszukiwanie więzi z innymi i swojej tożsamości to wyzwania, którym sprostać musi nastolatek. To czas wielu zagrożeń, ale i ogromnych możliwości. Dodatkowo młodzież dowie się, co mówi nam neuronauka o tym burzliwym okresie i jak możemy tę wiedzę wykorzystać.

08.04.2022 r. PIĄTEK

DZIEŃ Z DORADZTWEM ZAWODOWYM

Celem spotkania jest zaznajomienie młodzieży z drogą zawodową. Czy młodzież ma szanse na życiowy sukces?

UWAGA – niestety wszystkie miejsca są już zajęte. Pracujemy nad kolejnym harmonogramem.

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt