Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Informacje ogólne

Podczas studiów absolwent uzyskuje zarówno wiedzę ogólną z zakresu nauk podstawowych i technicznych, jak i wiedzę specjalistyczną za zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym obejmującą zagrożenia występujące w procesach pracy i metody ich eliminowania lub ograniczania, ocenę ryzyka zawodowego, ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz zadania i metody pracy służb BHP.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pracy we wszystkich instytucjach życia społecznego, jako kreator bezpiecznych warunków pracy, inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w sferze szeroko rozumianego doradztwa w zakresie stosowania zasad oraz przepisów BHP. Są przygotowani do pracy w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, w jednostkach badawczych, prowadzących projektowanie i wdrażanie rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług dotyczących BHP.

Studenci BHP dokonują wyboru specjalności na 5 semestrze studiów.

Program studiów jest realizowany przez wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów i praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

Wśród przedmiotów pozwalających zdobyć niezbędną wiedzę, a także umiejętności i kompetencje społeczne, znajdują się m.in.:

  • Fizyka, matematyka, chemia
  • Prawo pracy
  • Ergonomia w kształtowaniu środowiska pracy
  • Zarządzenie bezpieczeństwem i higiena pracy
  • Szkolenia BHP
  • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
  • Ocena ryzyka zawodowego
  • Pierwsza pomoc przedmedyczna
  • Metodyka pracy inspektora BHP

Adres

ul. Monte Cassino 15, Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP

This will close in 20 seconds

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt