Kierunki dla nauczycieli

17 maja 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie Ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. W nowych regulacjach znalazły się rozwiązania dotyczące m.in. standaryzacji zatrudniania specjalistów w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych. Wdrażanie pierwszego etapu standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych rozpoczęło się 1 września 2022 r. Zapraszamy Państwa na nasze studia podyplomowe dostosowane do nowych standardów, bez obawy o kwalifikacje!

Kierunki dla nauczycieli

17 maja 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie Ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. W nowych regulacjach znalazły się rozwiązania dotyczące m.in. standaryzacji zatrudniania specjalistów w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych. Wdrażanie pierwszego etapu standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych rozpoczęło się 1 września 2022 r. Zapraszamy Państwa na nasze studia podyplomowe dostosowane do nowych standardów, bez obawy o kwalifikacje!

TEST TES

This will close in 20 seconds

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt