Podania do Władz uczelni

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Podania do Władz uczelni

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

do Dziekana o warunkowe zaliczenie roku

do Dziekana o zmianę promotora

odwołanie do Rektora w spr. skreślenia

podanie o zmianę terminu złożenia pracy dyplomowej

do Dziekana ogólne

podanie do Kanclerza

odwołanie do Rektora

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP
Zadzwoń do nas!