Kontakt

Kontakt

Centrum Obsługi Studenta

Specjalista COS ds. studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich
mgr Julita Adamowicz, mgr Sylwia Gerszkow

Adres:
ul. Monte Cassino 15, pok. 8
70-466 Szczecin

tel: 91 424 32 01
email: sgerszkow@anstwp.pl

Centrum Obsługi Studenta

Kierownik COS/Centrum Studiów Podyplomowych
inż. Dorota Zielińska

Adres:
ul. Monte Cassino 15, pok 8
70-466 Szczecin

tel: 91 424 32 02
email: dzielinska@anstwp.pl

Biuro Rektora

Dyrektor Biura Rektora
mgr Agnieszka Żwierełło

Adres
ul. Monte Cassino 15, pokój 14
70-466 Szczecin

tel: 91 424 32 11
email: azwierello@anstwp.pl

Biuro Prorektora

Kierownik Biura Prorektora
mgr Barbara Pick
Adres
ul. Monte Cassino 15, pokój 14
70-466 Szczecin

tel: 91 424 32 14
email: b.pick@anstwp.pl

 

Biuro Dziekana

Kierownik Biura Dziekana
mgr Barbara Pick

Adres
ul. Monte Cassino 15, pokój 14
70-466 Szczecin

tel: 91 424 32 14
email: b.pick@anstwp.pl

Biuro Kanclerza

Sekretariat
mgr Monika Krasowska

Adres
ul. Potulicka 16,
70-234 Szczecin

tel: 91 44 89 105
email: twp@twp.szczecin.pl

Kwestura

Wicekanclerz, Kwestor
mgr Małgorzata Kaśnicka

Adres
ul. Potulicka 16
70-234 Szczecin

tel: 91 44 89 105, 91 44 80 021
email: mkasnicka@twp.szczecin.pl

Kwestura

Specjalista ds. finansowej obsługi studentów
mgr Janina Kardyńska

Adres
ul. Potulicka 16
70-234 Szczecin

tel: 91 44 89 105, 91 44 80 021
email: jkardynska@anstwp.pl

Biblioteka

Zastępca Dyrektora Biblioteki
mgr Marta Białas

Adres:
ul. Monte Cassino 15
70-466 Szczecin

tel: 91 424 32 31
email: mbialas@anstwp.pl

Kwestura

Specjalista ds. kadr i płac
mgr Izabela Sawka

Adres
ul. Potulicka 16
70-234 Szczecin

tel: 91 44 89 105, 91 44 80 021
email: isawka@twp.szczecin.pl

Dział Projektów

Kierownik działu projektów
mgr Marta Drewniok

Adres
ul. Potulicka 16
70-234 Szczecin

tel: 91 44 89 105, 91 44 80 021
email: mdrewniok@twp.szczecin.pl

RODO

Inspektor Ochrony Danych
mgr Bartosz Biegus

Adres:
ul. Potulicka 16
70-234 Szczecin

tel: 91 44 89 105, 91 44 80 021
email: bbiegus@twp.szczecin.pl

Biblioteka

Dyrektor Biblioteki
mgr Anna Skotarczak

Adres:
ul. Monte Cassino 15
70-466 Szczecin

tel: 91 424 32 31
email: biblioteka@anstwp.pl

Ośrodek Kształcenia Informatycznego

Kierownik Ośrodka Kształcenia Informatycznego
mgr Marek Hajdukiewicz

Adres
ul. Monte Cassino 15, pokój 27
70-466 Szczecin

tel: 91 424 32 22
email: hajdukm@anstwp.pl

Archiwum

Archiwum
mgr Julita Adamowicz

Adres
ul. Monte Cassino 15, pokój 8
70-466 Szczecin

tel: 91 424 32 06
email: jadamowicz@anstwp.pl

Dział Marketingu

Dział Marketingu
mgr Mateusz Zajączkowski

Adres
ul. Monte Cassino 15, pokój 18
70-466 Szczecin

tel: 91 424 32 18
email: mzajaczkowski@anstwp.pl

Stypendia

Dział stypendialny
mgr Janina Kardyńska
Adres
ul. Potulicka 16
70-234 Szczecintel: 91 44 89 105, 91 44 80 021
email: jkardynska@anstwp.pl 

 

Administrator Sieci

Administrator Sieci
mgr Marcin Zieliński

Adres
ul. Monte Cassino 15, pokój 28
70-466 Szczecin

tel: 91 424 32 21
email: mziel@anstwp.pl

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego
mgr inż. Łukasz Jasiak

Adres
ul. Monte Cassino 15, pokój 6
70-466 Szczecin

tel: 91 424 32 05
email: ljasiak@anstwp.pl

Centrum Doradztwa Zawodowego

Kierownik CDZ
dr Wiktor Moś

Adres:
ul. Monte Cassino 15
70-466 Szczecin

tel: 91 424 32 00
email: wmos@anstwp.pl

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

 

Adres:
ul. Potulicka 16
70-234 Szczecin

tel: 91 448 00 21
email: odn@anstwp.pl

 

  KONTAKT CENTRUM OBSŁUGI STUDENTA:
  Adres: ul. Monte Cassino 15, pokój 8, 70-466 Szczecin
  Tel. /fax: 91 424 32 00
  Email: cos@anstwp.pl
  Godziny pracy: poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

  mgr Julita Adamowicz, mgr Sylwia Gerszkow
  Specjalista COS ds. studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich
  Telefon 91 424 32 01
  Email: sgerszkow@anstwp.pl

  inż. Dorota Zielińska
  Kierownik COS/Centrum Studiów Podyplomowych
  Telefon: 91 424 32 02
  Email: dzielinska@anstwp.pl

  Godziny otwarcia w miesiącach: październik – czerwiec:

  • Poniedziałek-czwartek 8.00-16.00
  • Piątek 8.00-18.00 (piątki zjazdowe)
  • Sobota 8.00-16.00
  • Niedziela – nieczynne
  Home
  Oferta
  Rekrutacja
  Kontakt