Konsultacje funkcyjne Władz uczelni

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Konsultacje funkcyjne Władz uczelni

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

JM Rektor- prof. ANS TWP dr hab. Waldemar Urbanik
ul. Monte Cassino 15, pok. 16
tel. 91 424 32 11
Konsultacje i przyjmowanie interesantów:
Piątek, 13:00 – 14:00
Na spotkanie z JM Rektorem należy umówić się telefonicznie

Prorektor – dr Grażyna Leśniewska
ul. Monte Cassino 15, pok. 15
tel. 91 424 32 14
Przyjmowanie interesantów oraz spotkania z kadrą:
wtorek 10.00 – 11.00
Spotkania ze studentami:
wtorek 11.00 – 12.00
Na spotkanie z Panią Prorektor należy umówić się telefonicznie

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Stosowanych – dr Anna Oleszak
ul. Monte Cassino 15, pok. 18
tel. 91 424 32 14
Przyjmowanie interesantów oraz spotkania z kadrą:
czwartek 10.00 – 11.00
Spotkania ze studentami:
czwartek 11.00 – 12.00
Na spotkanie z Panią Dziekan należy umówić się telefonicznie

Zadzwoń do nas!