Kryminologia

Studia II stopnia

Kryminologia

Studia II stopnia

Informacje ogólne

Kryminologia to nauka o przestępstwach i ich uwarunkowaniach, ale także o ofiarach przestępstw. Przedmiotem jej zainteresowań jest poznanie przyczyn przestępstwa i przestępczości, dostarczanie narzędzi do opisu tych zjawisk, poznanie przestępcy, dostarczanie wiedzy o sposobach zapobiegania przestępczości. Dzięki wiedzy, umiejętnościom i kompetencjom zdobytym na studiach magisterskich student będzie przygotowany do skutecznego zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz współpracowania ze służbami mundurowymi i z szeroko rozumianym sektorem bezpieczeństwa.

Program studiów jest realizowany przez wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów i praktyków z wieloletnim doświadczeniem z m.in. z dziedziny kryminologii, prawa, psychologii, penologii.

Podczas studiów studenci odbywają praktykę zawodową. Jej podstawowy cel to pogłębianie oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji nabytych podczas zajęć na uczelni. Ponadto studenci zyskują możliwość poznania różnorodnych miejsc pracy, w których w przyszłości będą mogli sami funkcjonować, nawiązać wartościowe kontakty zawodowe, zdobyć nowe doświadczenia i znaleźć dodatkowe źródła zawodowej inspiracji.

Studia na kierunku kryminologia prowadzone są w dwóch trybach: studia stacjonarne (studia dzienne) oraz studia niestacjonarne (studia zaoczne).

Wśród wielu ciekawych przedmiotów na kierunku Kryminologia znajdują się m. in.:

 • Socjologia kryminalistyczna
 • Teorie zachowań dewiacyjnych
 • Psychologia kryminalistyczna
 • Wprowadzenie do psychologii śledczej
 • Psychologia osobowości i różnic indywidualnych
 • Prawo karne
 • Przesłuchanie świadka i podejrzanego
 • Terroryzm
 • Profilowanie kryminalistyczne
 • Podstawy medycyny sądowej
 • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
 • Analiza śladów kryminalistycznych w ujęciu psychologicznym

Absolwenci kierunku kryminologia mogą znaleźć zatrudnienie w takich miejscach pracy, jak m.in.:

 • Sądy
 • Prokuratura
 • Organizacje pozarządowe kreujące i realizujące działania prewencyjne i profilaktyczne
 • Słuzby mundurowe
 • Agencje detektywistyczne
 • Agencje skarbowe
 • Placówki prewencyjne
 • Struktury bezpieczeństwa dużych jednostek organizacyjnych

Adres

ul. Monte Cassino 15, Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP
Zadzwoń do nas!