Działalność naukowo badawcza

Działalność naukowo badawcza

Badania naukowe realizowane w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Badania realizowane w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie dotyczą zagadnień, które mieszczą się w obszarze nauk społecznych oraz humanistycznych . Prowadzone w uczelni prace badawcze służą przede wszystkim ciągłemu udoskonalaniu i rozszerzaniu jej oferty edukacyjnej. Tematyka badań podejmowanych przez pracowników naukowo-badawczych jest zróżnicowana, a ich wyniki są wykorzystywane zarówno w dalszych rozważaniach teoretycznych, jak i wynikających z nich działaniach praktycznych. Wielorakość podejmowanych zagadnień jest zdeterminowana przez specjalności naukowe i dydaktyczne pracowników uczelni, badania podejmowane w poszczególnych instytutach i zakładach uczelni, a także realizację zadań statutowych. Dzięki innowacyjności podejmowanej tematyki oraz zaangażowaniu w rozwój własny, pracownicy stale podnoszą swoje umiejętności i kompetencje związane z kształceniem studentów i słuchaczy ANS TWP w Szczecinie.
Pracownicy naukowo-badawczy prowadzą badania, które bezpośrednio wiążą się z rozwojem subdyscyplin naukowych reprezentowanych w Wydziale Nauk Społecznych i Wydziale Nauk Stosowanych. Jest to między innymi: pedagogika ogólna, pedagogika przedszkolna, pedagogika wczesnoszkolna, andragogika, socjologia bezrobocia, metodologia badań edukacyjnych, bezpieczeństwo pracy, historia wychowania, psychologia, kryminologia oraz nauki o bezpieczeństwie. Rezultaty działalności naukowej są na bieżąco wykorzystywane w procesie kształcenia studentów, a zwłaszcza podnoszenia jego jakości (np. wprowadzanie zmian w treści kart przedmiotu, zgodnych z najnowszymi osiągnięciami w danej dziedzinie).

Regulamin Działalności Naukowo -Badawczej

Zadzwoń do nas!