Wydawnictwo

Działalność naukowa i projektowa

Wydawnictwo

Działalność naukowa i projektowa

Wydawnictwo “Pedagogium” Oddziału Regionalnego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie jest rówieśnikiem Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie.

Działalność wydawnicza ANS TWP w Szczecinie opiera się o założenie, w którym dominuje potrzeba zwiększenia dostępu studentów do twórczości pracowników ANS oraz szybkie publikowanie dorobku środowiska. W planie wydawniczym dominują przyjęte pozycje zwarte, które wynikają przede wszystkim z celów dydaktycznych oraz rozwoju naukowego pracowników ANS TWP w Szczecinie. Pracownicy naukowo – dydaktyczni Uczelni mają gwarancję szybkiej realizacji opracowanych dla studentów skryptów, podręczników, rozpraw naukowych. Polityka wydawnicza opiera się o analizę specyfiki procesu dydaktycznego uczelni na tle publikacji opracowanych i wydanych w różnych ośrodkach naukowych.

W ramach tej działalności wydawane jest pismo naukowe (zwarte o charakterze ciągłym) – półrocznik myśli społeczno-pedagogicznej – “Edukacja Humanistyczna”.

Systematycznie wydawane są materiały z konferencji naukowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Humanistyczną TWP w Szczecinie.
Wszystkie publikacje wydane w wydawnictwie “Pedagogium” znajdują się w Bibliotece Uczelni mieszczącej się przy ul. Monte Cassino 15.

Publikacje Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie

 • ”Nauczyciele ludzi dorosłych” – red. Kazimierz Jaskot, Szczecin 1997
 • “Uczyć się uczyć. Wypisy ” – red. Włodzimierz Krysiak, Szczecin 1998
 • ”O bogaceniu i uspójnianiu komunikatów ” – Janina Parafiniuk-Soińska, Szczecin 1999
 • “Metodyka stosowania technik komputerowych w edukacji szkolnej” – Kazimierz Wenta, Szczecin 1999
 • “Elementy metodyki wychowania” – Danuta Bielawska, Szczecin 1999
 • “Zwierzęta zdenaturowane. Wstęp do antropologii filozoficznej.” -Wacław Mejbaum, Aleksandra Żukrowska, Szczecin 2000
 • “Przemiany w polskich programach wczesnoszkolnej edukacji” – Janina Parafiniuk – Soińska, Szczecin 2000
 • “Biologiczne i psychiczne podstawy rozwoju i wychowania ” -Leszek Myśliwiec, Katarzyna Myśliwiec, Szczecin 2001
 • “Wybrane problemy socjologii ogólnej” -Antonina Kowalowa, Szczecin 2001
 • “Kształcenie i doskonalenie inspektorów pracy” -Kazimierz Wenta, Zdzisław Jankiewicz, Wojciech Oleszak, Szczecin 2001
 • “Edukacja humanistyczna. Wyzwanie i rzeczywistość” praca zbiorowa pod red. Tadeusza Strawy, Danuty Kierszki, Szczecin 2002 „Materiały pokonferencyjne z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Edukacja humanistyczna. Wyzwanie i rzeczywistość” – Międzyzdroje 2000r.
 • “Współczesne obszary i tendencje w edukacji humanistycznej” praca zbiorowa pod red. Tadeusza Strawy, Szczecin 2002 Materiały pokonferencyjne z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Edukacja humanistyczna. Wyzwanie i rzeczywistość” – Międzyzdroje 2001 r.
 • “Zagrożenia w treściach edukacji turystycznej” praca zbiorowa pod red. Tadeusza Strawy, Szczecin 2003, Materiały pokonferencyjne z cyklu konferencji “Żyć bezpiecznie – bezpiecznie wypoczywać”
 • “Złożoność edukacji humanistycznej jako przedmiot badań i analiz naukowych” praca zbiorowa pod red. Tadeusza Strawy, Szczecin 2003, Materiały pokonferencyjne z III Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Edukacja humanistyczna. Wyzwanie i rzeczywistość” – Międzyzdroje 2002r.
 • “Komputerowe wspomaganie edukacji” -Maria Kozielska, Szczecin 2003
 • “Socjologia młodzieży” -Antonina Kowalowa, Walery Łuków, Szczecin 2003
 • “Historia wychowania. Opracowanie skrócone” – Świetlana Szczygielska, Szczecin 2003
 • “O międzyludzkiej komunikacji”– Janina Parafiniuk – Soińska, Szczecin 2003
 • “Pedagogika społeczna” – Elżbieta Gaweł-Luty, OR TWP “Pedagogium”, Szczecin 2004
 • “Znaczenie i rola urzędów pracy w polityce społecznej państwa w świetle polskich doświadczeń”– Roman Lewandowski, Szczecin 2006
 • “Pomarańczowa rewolucja – szansa dla ukraińskiej transformacji politycznej” , (red.) Andrzej Furier, Szczecin 2006
 • “Problemy kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego. Czy demokracja potrzebuje public relations?”, (red.nauk.) Waldemar Urbanik, Szczecin 2007
 • “Jaka kultura? Jaki dyskurs? Sfera publiczna a spory o edukację, pedagogikę i zarządzanie” (red.) Monika Jaworska-Witkowska, Szczecin 2008
 • “Przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży. Wprowadzenie do problemu.” pod red. Huberta Kupca i Marii Kurek, Szczecin 2009
 • “Zagadnienia dydaktyki szkoły wyższej” Franciszek Bereźnicki, Szczecin 2009
 • “Męskość i kobiecość czy walka płci” pod red. Ireny Machaj i Renaty Suchockiej, (publikacja wydana w ramach umowy o współpracy z Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu 2010 r.)
 • „Gut gesagt! Trening umiejętności językowych. Język niemiecki” , Beata Stelter, Szczecin 2010
 • „Well said! Trening umiejętności językowych. Język angielski”, Alina Doroch, Szczecin 2010
 • “Dajmy szansę niewidomym i słabowidzącym. Poradnik metodyczny dla nauczycieli”, pod red.Teresy Żółkowskiej, Szczecin 2010. Publikacja wydana w ramach projektu „Nowe studia podyplomowe Tyflopedagogika- dajmy szansę niewidomym i słabowidzącym.
 • “Pamięć stanu wojennego. Strażnicy i więźniowie niepamięci” , Waldemar Urbanik, Amadeusz Urbanik, Szczecin 2010
 • “Uczymy się uczyć”, Czesław Plewka, Małgorzata Taraszkiewicz, Szczecin 2010
 • “Modele życia rodzinnego w świadomości studentów”, Helena Mrzygłód, Anna Nowak, Regina Thurow, Szczecin 2010
 • “Ku dobrej szkole”, red. Czesław Plewka , Szczecin 2010
 • “Zarys dydaktyki szkolnej” Franciszek Bereźnicki, Szczecin 2011
 • “Studenci konsumentami wiedzy akademickiej” , redakcja naukowa Dorota Ciechanowska, Szczecin 2011
 • “Człowiek – Obywatel – Pracownik na rynku pracy“ praca zbiorowa pod redakcją naukową Czesława Plewki , Henryka Bednarczyka, Szczecin 2011
 • “Oblicza męskości i kobiecości” pod redakcją naukową Anny Wachowiak, Szczecin 2012
 • „Uwarunkowania efektów kształcenia akademickiego” red. naukowa Dorota Ciechanowska, Szczecin 2012
 • „Przewodnik metodyczny dla seminarium dyplomowego i magisterskiego z zakresu historii wychowania”, Danuta Koźmian, Szczecin 2012
 • „Co Betty Friedan dziś mówi kobietom? Szkice, eseje i komentarze z kręgu gender studies”, redakcja naukowa: Anna Wachowiak, Izabela Skórzyńska, Szczecin 2013 r.
 • „Szkolnictwo specjalne na Pomorzu Zachodnim w latach 1945 – 2010”. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Urszuli Morcinek, Szczecin 2013 r.
 • “Perspektywy zmian w praktyce kształcenia akademickiego”, redakcja naukowa: Dorota Ciechanowska, Szczecin 2014 r.
 • „Model analizy lokalnego rynku pracy-kierunki alokacji zasobów pracy”– Waldemar Urbanik, Szczecin 2014 r.
Zadzwoń do nas!