Polish Journal of Critical Realism PL

Działalność naukowa i projektowa

Polish Journal of Critical Realism PL

Działalność naukowa i projektowa

Kwartalnik Polish Journal of Critical Realism został powołany do życia w 2023 r. i jest ściśle związany z Międzywydziałową Katedrą Realizmu Krytycznego Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie. Czasopismo ukazuje się pod auspicjami International Association of Critical Realism.

W Polish Journal of Critical Realism formułę realizmu krytycznego rozumiemy bardzo szeroko, jako przekonanie, iż świat istnieje także poza naszymi zmysłami i wyobraźnią (realnie) oraz, że wymaga wielu złożonych narzędzi i metod badawczych, które stopniowo przybliżają do, nieosiągalnego jednak  w stopniu całkowitym, poznania.

Czasopismo naukowe Polish Journal of Critical Realism zarejestrowano w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczono symbolem: ISSN 2956-7750

Polish Journal of Critical Realism (On-line) ISSN 2956-7769

Mamy wielką nadzieję, że publikacja spotka się z Państwa zainteresowaniem oraz stanie się inspiracją do dalszych badań i owocnych dyskusji.

 

Licencja Creative Commons

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Niektóre prawa zastrzeżone na rzecz Wydawnictwa “Pedagogium” OR TWP w Szczecinie.

Adres

ul. Monte Cassino 15, Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP

This will close in 20 seconds

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt