MIĘDZYNARODOWA RADA NAUKOWA

MIĘDZYNARODOWA RADA NAUKOWA:

Margaret Scotford Archer – honorowa przewodnicząca, University of Warwick, Wielka Brytania
Waldemar Urbanik – przewodniczący, Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, Polska
Eunika Baron-Polańczyk, Uniwersytet Zielonogórski, Polska
Małgorzata Bogunia-Borowska, Uniwersytet Jagielloński, Polska
Olena Budnyk, Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka, Ukraina
Pavol Dancak, Uniwersytet Preszowski w Preszowie, Słowacja
Paul Dembiński, University of Fribourg, Szwajcaria
Zbigniew Formella, Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie, Włochy
Michał Gierycz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska
Wiesław Gumuła, Uniwersytet Jagielloński, Polska
Arkadiusz Jabłoński, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska
Wojciech Kojs, Uniwersytet Śląski, Polska
Leszek Korporowicz, Uniwersytet Jagielloński, Polska
Tony Lawson, Cambridge University, Wielka Brytania
Andrea Maccarini, Università di Padova, Włochy
Janusz Mariański, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
Piotr Mazurkiewicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska
Adam Mrozowicki, Uniwersytet Wrocławski, Polska
Zbigniew Nęcki, Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Anna Oleszak, Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, Polska
Douglas Porpora, Drexel University, USA
Jan Przybyłowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
Marek Rembierz, Uniwersytet Śląski, Polska
Francesco Scalone, Uniwersytet Boloński, Włochy
Dmytro Shevchuk, Akademia Ostrogska, Ukraina
Henryk Skorowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
Zbigniew Stawrowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
Marek Szczepański, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
Jurij Szczerbiak, Zachodnioukraiński Uniwersytet Narodowy, Ukraina
Krzysztof Wieczorek, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
Krzysztof Wielecki, Pontifical Academy of Social Sciences, Watykan; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, Polska
Marek Woś, Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, Polska
Andrzej Wójtowicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
Artur Wysocki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
Zdzisław Zagórski, Uniwersytet Wrocławski, Polska
Marcelina Zuber, Uniwersytet Wrocławki, Polska

 OBOWIĄZKI RADY NAUKOWEJ:

  • Podejmowanie wstępnej decyzji o przyjęciu artykułu do druku lub jego odrzuceniu w przypadku braku zgodności z linią tematyczną czasopisma.
  • Wsparcie merytoryczne redaktora naczelnego w podjęciu decyzji o publikacji artykułu w przypadku jednej negatywnej recenzji (uzasadnienie przygotowuje ekspert spośród członków rady).
  • Ukierunkowanie tematyczne (zatwierdzanie struktury treści) poszczególnych wydań kwartalnika.
  • Opracowanie wizji rozwoju czasopisma (oraz jej modyfikacja) w perspektywie co najmniej pięciu kolejnych lat.
  • Opiniowanie kandydatów na nowych członków rady naukowej.
Zadzwoń do nas!