Psychologia kliniczna

Psychologia - Jednolite Studia Magisterskie

Psychologia kliniczna

Psychologia - Jednolite Studia Magisterskie

Psycholog kliniczny posiada wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu psychologii dzieci, młodzieży i osób dorosłych, neuropsychologii, osobowości zdrowej i patologicznej, diagnostyki, mechanizmów powstawania zaburzeń o charakterze psychicznym, neurologicznym i somatycznym, psychoprofilaktyki i promocji zdrowia, standardów sporządzania opinii psychologicznych dla różnych specjalistów i placówek (poradni pedagogiczno – psychologicznych, orzecznictwa psychologiczno – sądowego w sprawach karnych i cywilnych, placówek rehabilitacyjnych itp.), form pomocy psychologicznej (interwencji kryzysowej, terapii podtrzymującej, terapii zorientowanej na rozwój, terapii zaburzeń, ale także wsparcia psychologicznego, zasad poradnictwa psychologicznego).

Absolwent psychologii klinicznej jest profesjonalnie przygotowany do prowadzenia diagnozy psychologicznej i stosowania pomocy psychologicznej w placówkach leczenia zaburzeń psychicznych, oddziałach neurologicznych, szpitalach ogólnych i specjalistycznych, placówkach leczenia uzależnień oraz do tworzenia i udziału w projektach zajmujących się profilaktyką i promocją zdrowia.

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP

This will close in 20 seconds

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt