Jednolite studia magisterskie

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Jednolite studia magisterskie

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Uwaga Kandydaci na studia!

Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie dbając o jakość kształcenia prowadzi studia zgodnie z podstawą prawną
Co oznacza, że:

– jednolite studia magisterskie trwają od 9 do 12 semestrów – u nas trwają 10!
(Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 742, art. 65. 1., pkt. 3),
– zajęcia zdalne realizowane są w wymiarze nie większym niż 50 % liczby punktów ECTS, koniecznych do ukończenia studiów
(Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861, z późn. zm.),
– tylko studia 5 letnie dają pełne kwalifikacje psychologów, pedagogów wczesnoszkolnych i przedszkolnych oraz pedagogów specjalnych.
Zastanów się, czy dobrze robisz wybierając studia całkowicie online.
Studiuj bez obaw o kwalifikacje w ANS TWP w Szczecinie.

Adres

ul. Monte Cassino 15, Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP
Zadzwoń do nas!