Psychologia

Jednolite studia magisterskie

Psychologia

Jednolite studia magisterskie

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, iż studia magisterskie na kierunku Psychologia realizowane są w Akademii zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Studia trwają 10 semestrów, niezbędnych do uzyskania pełnych kwalifikacji.

Skracanie czasu trwania studiów proponowane przez niektóre uczelnie wyższe jest niezgodne z
Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 742, art. 65. 1., pkt. 3).

Zastanów się, czy dobrze robisz wybierając studia całkowicie online.
Studiuj bez obaw o kwalifikacje w ANS TWP w Szczecinie.

Informacje ogólne

Psycholog to jeden z zawodów, które we współczesnym świecie są szczególnie potrzebne i cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Studia psychologiczne przygotowują do lepszego rozumienia złożoności świata i ludzi, dogłębnego pojmowania ludzkiej psychiki oraz podejmowania efektywnych działań służących wspieraniu ludzi.

Psychologia w Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie to jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia, trwające 5 lat, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. (§ 16 pkt 1). Po ukończeniu studiów absolwent zdobywa zatem pełne uprawnienia do wykonywania zawodu psychologa.

Profesjonalna i doświadczona kadra wykładowców przygotowuje studentów w rzetelny sposób, łącząc niezbędną teorię z bogatą praktyką. Jako uczelnia o profilu praktycznym kładziemy ogromny nacisk na ten wymiar kształcenia. Dzięki temu nasz absolwent, wkraczając na rynek pracy, jest przygotowany merytorycznie, zaznajomiony z realiami wybranego zawodu oraz wyposażony w potrzebną wiedzę, umiejętności i kompetencje, które pozwalają mu podejmować kolejne zawodowe wyzwania i skutecznie się z nich wywiązywać.

Studia na kierunku psychologia prowadzone są w dwóch trybach: studia stacjonarne (studia dzienne) oraz studia niestacjonarne (studia zaoczne).

Dodatkowo studia w Szczecinie pozwalają utrzymywać aktywny kontakt ze środowiskiem naukowym i zawodowym w regionie transgranicznym oraz wśród naszych najbliższych zagranicznych sąsiadów.

Studiowanie psychologii to dobra inwestycja w zawodową przyszłość.
Studiowanie w Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie to nauka w dobrym towarzystwie.

Studiowanie psychologii w Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie to wybór dobrego kierunku w dobrym miejscu – z perspektywą jeszcze lepszego jutra.

Wśród wielu ciekawych przedmiotów na kierunku Psychologia znajdują się m. in.:

  • Psychologia procesów poznawczych
  • Psychologia twórczości
  • Biomedyczne podstawy zachowań ludzkich
  • Psychologia narracyjna w terapii i praktyce psychologicznej
  • Psychopatologia
  • Psychologia różnic indywidualnych
  • Mechanizmy stresu i radzenia sobie ze stresem
  • Arteterapia
  • Psychologia pracy organizacji i zarządzania
  • Psychologia międzykulturowa

Adres

ul. Monte Cassino 15, Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP
Zadzwoń do nas!