Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Pedagogika specjalna

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Pedagogika specjalna

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia zajęć  terapeutycznych dzieci z autystycznego spektrum zaburzeń w przedszkolach, przedszkolach integracyjnych, przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych, szkołach integracyjnych, szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieży z autystycznego spektrum zaburzeń oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w ośrodkach umożliwiających dzieciom z autystycznego spektrum zaburzeń oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Efekty kształcenia na tej specjalności obejmują między innymi:

 • Medyczne podstawy zaburzeń ze spektrum autyzmu,
 • Psychologiczno-pedagogiczne podstawy wiedzy o zaburzeniach ze spektrum autyzmu i działaniach profilaktyczno-wspomagających,
 • Podstawy neuropsychologii,
 • Wczesne symptomy autyzmu,
 • Stymulacja i integracja sensoryczna w autyzmie,
 • Specyfika funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i społecznego
 • w zaburzeniach ze spektrum autyzmu,
 • Zasady korelacji zachowań i metody rozwiązywania problemów wychowawczych,
 • Zagadnienia pracy z rodzicami lub opiekunami dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • Wsparcie terapeutyczne i pomoc psychospołeczna rodzinie,
 • Wsparcie osób dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

W toku studiów student zdobędzie wiedzę specjalistyczną z takich przedmiotów jak:

 • Diagnoza i ocena funkcjonalna osób ze spektrum autyzmu,
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca,
 • Metody wspomagające rozwój osób ze spektrum autyzmu,
 • Metodyka nauczania i wychowania uczniów ze spektrum autyzmu,
 • Praca z osobą dorosłą ze spektrum autyzmu,
 • Praca z rodziną osoby ze spektrum autyzmu,
 • Projektowanie pracy z uczniem ze spektrum autyzmu,
 • Seksualność osób ze spektrum autyzmu,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu,
 • Wprowadzenie do terapii behawioralnej,
 • Wspomaganie rozwoju społecznego osób ze spektrum autyzmu,
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu – wybrane zagadnienia,
 • Zachowania trudne – analiza i terapia.

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP

This will close in 20 seconds

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt