Konferencje i seminaria zorganizowane

Konferencje i seminaria

Konferencje i seminaria zorganizowane

Konferencje i seminaria

 • III Seminarium Katedr Pedagogiki i Psychologii ANSTWP w Szczecinie  pt. „Z TEORII I PRAKTYKI PORADNICTWA (PSYCHOLOGICZNEGO, PEDAGOGICZNEGO, SPOŁECZNEGO I RODZINNEGO)” 18 kwietnia 2024 r., godz. 14.00 – 16.00.
 • Konferencja Naukowo-Praktyczna pn.: „Teoria i praktyka resocjalizacyjna osób pozbawionych wolności”, (Szczecin 14.06.2023 r.) 
 • Piąta seria seminariów z cyklu:” Człowiek i podmiotowość w rzeczy-widności: w świetle realizmu krytycznego. Perspektywa nauk humanistycznych (w tym społecznych)”, (Szczecin, 25-26.05.2023 r.)
 • Interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „Profesjonalizacja w zawodzie” (Szczecin, 25.05.2023 r.)
 • Czwarte z serii seminariów z cyklu:” Człowiek i podmiotowość w rzeczy-widności: w świetle realizmu krytycznego. Perspektywa nauk humanistycznych (w tym społecznych)”, (Szczecin, 20-21.04.2023 r.)
 • Trzecie  z serii seminariów z cyklu:” Człowiek i podmiotowość w rzeczy-widności: w świetle realizmu krytycznego. Perspektywa nauk humanistycznych (w tym społecznych)”, (Szczecin, 10.03.2023 r.)
 • Drugie z serii seminariów z cyklu:” Człowiek i podmiotowość w rzeczy-widności: w świetle realizmu krytycznego. Perspektywa nauk humanistycznych (w tym społecznych)”, (Szczecin, 10-11.02.2023 r.)
 • Pierwsze z serii seminariów z cyklu:” Człowiek i podmiotowość w rzeczy-widności: w świetle realizmu krytycznego. Perspektywa nauk humanistycznych (w tym społecznych)”, (Szczecin, 12-13.01.2023 r.)
 • Seminarium naukowe pt. „Młodzież w techno-pułapce – czy patriotyzm jest skończony?” zorganizowane w ramach projektu badawczo-rozwojowego pn. „Młodzież 4.0”. W ramach seminarium wykład wygłosił prof. Andrzej Zybertowicz, doradca Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, (Szczecin, 20.12.2022 r.).
 • Cykl konferencyjny projektu badawczo-rozwojowego „Młodzież 4.0”, (Szczecin, 7-8.12.2022 r.)7.12.2022r. – Konferencja naukowa pt. „Postawy i zachowania młodzieży wobec wyzwań współczesności – perspektywa teoretyczno-praktyczna”8.12.2022r. – Konferencja naukowa pt. „Psycho- socjo- biologiczne aspekty cielesności i seksualności adolescentów: perspektywa teoretyczno-badawcza i prakseologiczna”
 • Debata Polskiego Radia Szczecin i Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie „Od fakenewsa do dezinformacji, od wykluczenia do cyfrowej pułapki. Współczesne wyzwania edukacji medialnej. Diagnoza i wnioski”. (Szczecin, 25.10.2022 r.)
 • Szóste seminarium z cyklu:” Człowiek i podmiotowość w rzeczy-widności: w świetle realizmu krytycznego. Perspektywa nauk humanistycznych (w tym społecznych)” – ,, How does the Social Order Influence Human Agency? Reflexivity as the Mediating Mechanism between Structure and Agency” – Profesor Margaret S. Archer Centre d’Ontologie Sociale Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Switzerland (Szczecin, 07.10.2022 r.)
 • Piąte seminarium z cyklu: „Człowiek i podmiotowość w rzeczy-widności: w świetle realizmu krytycznego. Perspektywa nauk humanistycznych (w tym społecznych)” – „Nowy totalitaryzm XXI wieku. Z perspektywy realizmu krytycznego” (Szczecin, 29.06.2022 r.)
 • I seminarium doktoranckie Międzywydziałowej Katedry Realizmu Krytycznego ANS TWP w Szczecinie, (Szczecin, 22.06.2022 r.)
 • I Studencka Konferencja Naukowa z cyklu „Spotkania z Terapią: dzieci i młodzież” (Szczecin, 3.06.2022 r.)
 • Interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „Profesjonalizacja w zawodzie” (Szczecin, 25.05.2022 r.)
 • Czwarte seminarium z cyklu: „Człowiek i podmiotowość w rzeczy-widności: w świetle realizmu krytycznego. Perspektywa nauk humanistycznych (w tym społecznych)” – „Nowy człowiek rosyjski. Z perspektywy realizmu krytycznego” (Szczecin, 05.05.2022 r.)
 • Konferencja naukowa pt. „Młodzież 4.0 – współczesne dylematy młodości: co o nich wiemy, a co nam się wydaje, że wiemy”. (Szczecin, 21.04.2022 r.)
 • Trzecie seminarium z cyklu: „Człowiek i podmiotowość w rzeczy-widności: w świetle realizmu krytycznego. Perspektywa nauk humanistycznych (w tym społecznych)” – Wojna na Ukrainie: próba zrozumienia. Z perspektywy realizmu krytycznego (Szczecin, 08.04.2022 r.)
 • Drugie seminarium z cyklu: „Człowiek i podmiotowość w rzeczy-widności: w świetle realizmu krytycznego. Perspektywa nauk humanistycznych (w tym społecznych)” (Szczecin, 25.03.2022 r.)
 • Pierwsze seminarium naukowe z cyklu „Edukacja dla przyszłości” pt. Do jakiego świata powinna przygotowywać współczesna szkoła? z udziałem Profesora Jacka Pyżalskiego (Szczecin, 21.03.2022 r.)
 • Pierwsze seminarium z cyklu: „Człowiek i podmiotowość w rzeczy-widności: w świetle realizmu krytycznego. Perspektywa nauk humanistycznych (w tym społecznych)” (Szczecin, 17.02.2022 r.)
 • Konferencja otwarcia ogólnopolskiego projektu badawczego pod nazwą Młodzież 4.0 (Szczecin, 10.12.2021 r.)
 • Konferencja naukowa organizowana we współpracy z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Ryszewku i Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ANS TWP w Szczecinie pt. „Budowanie relacji dziecko-rodzic-nauczyciel, jako sposób na zapobieganie zachowaniom ryzykownym” (Szczecin, 09.06.2021 r.)
 • Interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „Profesjonalizacja w zawodzie” organizowana we współpracy ze Szczecińskim Oddziałem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, Szczecińskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ANS TWP w Szczecinie (Szczecin, 25.05.2021 r.)
 • Konferencja naukowa pt. „Czy Bezpieczna szkoła musi być fikcją? Procedura zachowania bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego w szkole” (Szczecin, 02.07.2019 r.)
 • Konferencja pt. “Wspieranie kompetencji uczniów- w drodze do przedsiębiorczości” – współorganizowana z NBP odział w Szczecinie (Szczecin, 9.12.2019 r.)
 • II Kongres Polska Bezpieczna Debata pt.”Problemu obronności i bezpieczeństwa w procesie edukacji” (Szczecin, 10.10.2019 r.)
 • Seminarium pt. Czy bezpieczna szkoła musi być fikcją? Procedura zachowania bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego w szkole (Szczecin, 16.07.2019 r.)
 • Konferencja podsumowująca finał konkursu dla młodzieży szkół ponadpodstawowych pt. „Bez dopalania. Nie dajmy się zabić” (Szczecin, 12.06.2019 r.)
 • Konferencja współorganizowana z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie, Allegro.pl pt.“Bezpieczne z@kupy w sieci”, (Szczecin, 10.05.2019 r.)
 • Konferencja dla dyrektorów szkół i organów prowadzących Pt. „Kształcenie uczniów przybywających z zagranicy w polskim systemie oświaty – możliwości wsparcia i integracja” (Szczecin, 20.03.2019 r.)
 • Konferencja “Bezpieczny uczeń w bezpiecznej szkole” – w ramach tzw. Grantów Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty (Szczecin, 22.11.2016)
 • Seminarium metodyczne „Matematyczne inspiracje” wykład dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej poprowadziła prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska (Szczecin, 03.11.2016)
 • Konferencja „Nie tylko Tydzień Kodowania – miejsce programowania w edukacji” zorganizowana przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie oraz Kuratorium Oświaty w Szczecinie w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania (Szczecin 19.10.2016)
 • Konferencja “Jak budować poczucie własnej wartości ucznia na każdym etapie edukacyjnym” – w ramach tzw. Grantów Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty (Szczecin, 28.09.2016)
 • Konferencja Naukowa pn. „Osoba starsza w obliczu przestępczości”. Konferencja zorganizowana została przez Zakład Kryminologii Wydziału Nauk Stosowanych ANS TWP w Szczecinie (Szczecin, 10.05.2016)
 • Wykład specjalny „Sposób na nadzieję (…) – procedury postępowania z grypsującymi. Współpraca z instytucjami pozawięziennymi”, adresatami byli studenci kryminologii i pedagogiki opiekuńczo-resocjalizacyjnej (Szczecin, 02.04.2016)
 • Konferencja ,,Procedury postępowania i współpraca z instytucjami w sytuacji zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją”, adresowana dla nauczycieli, dyrektorów szkół i pedagogów wszystkich typów szkół i przedszkoli z powiatów: polickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, goleniowskiego, stargardzkiego, pyrzyckiego, myśliborskiego, gryfickiego, łobeskiego, choszczeńskiego, m. Szczecin, m. Świnoujście (Szczecin, 21.10.2015)
 • Konferencja „Neurodydaktyka – jak przyjaźnie i skutecznie wykorzystać potencjał uczniów?”, zorganizowana przez Szczeciński Oddział TWP na zamówienie Kuratorium Oświaty w Szczecinie (Szczecin, 23.09.2015)
 • „Wiosna Humanistów” – cykl warsztatów z wielu różnorodnych obszarów, takich jak m.in.: administracja publiczna, prawo, kryminologia, kulturoznawstwo, psychologia, lingwistyka stosowana (Szczecin, 28.05-11.06.2015)
 • I Wojewódzka Konferencja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy pod nazwą “Profesjonalizm w bezpieczeństwie pracy“ zorganizowana przez Katedrę Pedagogiki Pracy i Zakład Studiów Edukacyjnych Instytutu Pedagogiki Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie oraz Państwową Inspekcją Pracy i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służb BHP -Oddział Szczecin (Szczecin, 13.02.2014 r.)
 • Konferencja zorganizowana przez Akademię Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie pod nazwą “Nauczyciel wczesnej edukacji w teorii i praktyce edukacyjnej“ podsumowująca realizację projektu “Twórczy nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej – nowy standard studiów zawodowych” (Szczecin, 10.12.2013 r.)
 • Konferencja zorganizowana przez Akademię Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie wraz z Komendą Wojewódzką Policji pn. Ucieczki z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz domów rodzinnych-przyczyny zagrożenia i konsekwencje, Szczecin 23.05.2013 r.
 • Seminarium naukowe zorganizowane przez Katedrę Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie nt. Media lokalne w powiatach nadmorskich Pomorza Zachodniego, Szczecin 23.05.2013 r.
 • III Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa Od projektu do profesjonalizmu w zawodzie pedagoga, Szczecin, 21-22.05.2013 r.
 • Seminarium zorganizowane przez Instytut Socjologii Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie Uwarunkowania społeczne życia w mieście pogranicza, Szczecin 16.05.2013 r.
 • Konferencja zorganizowana przez Akademię Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie oraz Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Szczecinie „Efektywność wspólnych oddziaływań penitencjarnych zakładów karnych i aresztów śledczych, sądu penitencjarnego, kapelanów więziennych, organizacji pozarządowych i studentów ANS TWP w readaptacji skazanych na przykładzie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Szczecinie”, Szczecin 12.04.2013 r.
 • Seminarium zorganizowane przez Instytut Socjologii Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie Drogi Socjologii szczecińskiej. Ciągłość i zmiana, Szczecin 27.02.2013 r.
 • Seminarium prof. Frithjofa Bergmanna, pod tytułem: W kierunku gospodarki rozwijającej człowieka. Seminarium zorganizowało Stowarzyszenie Nowa Aktywność – Nowa Kultura (NANK) 09.11.2012 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, we współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim oraz Akademię Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie.
 • II Międzynarodowe Seminarium Naukowe na temat: Kształcenie akademickie wobec przemian cywilizacyjnych, 22-23 X 2012 roku w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie.
 • II Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa Od projektu do profesjonalizmu w zawodzie pedagoga Szczecin, 21-22.05.2012 r.
 • Seminarium Naukowe na temat: Nowa Praca-Nowa Kultura (Neue Arbeit-Neue Kultur) w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, 2-3 kwietnia 2012 r.
 • Seminarium naukowe nt. “Efekty kształcenia akademickiego” , Szczecin 17-18.10.2011 t.
 • Międzynarodowa Konferencja nt.”Całożyciowe doradztwo kariery”, Szczecin 7.10.2011 r.
 • I Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Od projektu do profesjonalizmu w zawodzie pedagoga” Szczecin, 23-24.05.2011 r.
 • Druga Ogólnopolska Konferencja Naukowa w cyklu studiów gender study nt. „Oblicza męskości i kobiecości”, Poznań 18-19.05.2011 r. współorganizowana z Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.
 • Międzynarodowa Konferencja z cyklu Pedagogika pracy nt. “Człowiek – obywatel – pracownik na rynku pracy”, Świnoujście 11-12.04.2011 r.
 • Konferencja w ramach projektu „Wiedza, staż i praktyka kluczem do kariery!”- „Kompetencje w życiu prywatnym i zawodowym w obliczu zmian na rynku pracy”, Szczecin 28.09.2010 r.
 • Konferencja „Infogryf 2010. Rola informatyki w rozwoju regionu”, Szczecin 20.05.2010 r. (ANS TWP współorganizatorem).
 • Seminarium Pracy Socjalnej nt. „Pracownik socjalny – zawód niosący pomoc w kryzysie”, Szczecin, 21.04.2010 r.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Turystyka nostalgiczna – ślady historii, ludzie, miejsca, zdarzenia”, Szczecin, 8.04.2010 r.
 • “Przebudzenia Humanistyczne” Kolokwium I : Symboliczne wyzwania dla pedagogiki: Autorytet, Integralność, Wykluczenie, Tożsamość, Międzyzdroje 27-29 listopada 2009 r. (Ogólnopolska Konferencja Jubileuszowa prof. zw. dr. hab. Lecha Witkowskiego, (ANS TWP współorganizatorem)
 • Konferencja przedkongresowa Kongresu Kobiet Polskich, Szczecin, 08.06.2009 r. Gość spotkania – Henryka Bochniarz- b. Minister Przemysłu i Handlu, Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, inicjatorka i współorganizatorka Kongresu Kobiet.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa nt.”Turystyka nostalgiczna – nowe ojczyzny” (Szczecin, 14.02.2009 r.)
 • Zachodniopomorskie Forum Mediów Masowych, Koszalin 18.12.2008 r. współorganizowane z Politechniką Koszalińską, pod patronatem Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Męskość i kobiecość czy walka płci”, Szczecin (termin 14-15.10.2008 r.) współorganizowana z Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu
 • Konferencja naukowa „Turystyka nostalgiczna – magiczne miejsca, tradycje, smaki, ”, Szczecin (termin: 16.02.2008r.)
 • Konferencja naukowa „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych” (termin: 28.11.2007r.) ANS TWP współorganizatorem
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Konsumpcjonizm w przekazach komunikacji społecznej” z cyklu II Spotkania Szczecińskie (termin: 22-23.11.2007r.) współorganizowana z Instytutem Współpracy Międzynarodowej Niemieckiego Związku Uniwersytetów Powszechnych w Warszawie
 • Konferencja naukowa „Edukacja dla rynku pracy. Nowe perspektywy finansowe dla szkół województwa zachodniopomorskiego”, Szczecin (termin: 25.09.2007r.) współorganizowana wraz z Zachodniopomorską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie.
 • Konferencja naukowa „Człowiek i społeczeństwo wobec zmiany społecznej”, Szczecin (termin: 20-21.09.2007r.)
 • Konferencja naukowa „Turystyka nostalgiczna – powroty”, Szczecin (termin: 17.03.2007r.)Konferencja naukowa „Perspektywy i problemy rynku pracy w sferze edukacji”, Szczecin (16.06.2007r.) we współpracy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Szczecinie
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Promocja aktywności obywatelskiej w Europie środkowo-wschodniej. Czy instytucje demokratyczne potrzebują Public Relations?”– I Spotkania Szczecińskie, (termin: Szczecin 22-24.11.2006r.)
 • Seminarium naukowo-dydaktyczne nt. „Technologia informacyjna w zmieniającej się edukacji”, Szczecin (termin: 20-21.11.2006r.)
 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Temat: Edukacja w społeczeństwie “ryzyka”. Termin: 25-27.X.2006 Zakopane (ANS TWP współorganizatorem)
 • Międzynarodowa konferencja naukowa “Sens życia, sens śmierci- graniczne doświadczenia człowieka”, Międzyzdroje, (termin: 26-27.09.2006r.)
 • Konferencja naukowa “Turystyka nostalgiczna- morze”, Szczecin (termin: 01.04.2006r.)
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Temat: Edukacja XXI wieku: Kształcenie zawodowe w teorii i praktyce edukacyjnej. Termin: 19-21.X.2005 Piła (ANS TWP współorganizatorem)
 • Konferencja “Kultura współczesna wobec problemu zła”, Międzyzdroje 2005, (termin 27-28 września 2005 r.)
 • “Turystyka nostalgiczna” dnia 23.04.2005r. Szczecin
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Temat: Edukacja XXI wieku: Kształcenie zawodowe w teorii i praktyce edukacyjnej. Termin: 19-21.X.2005 Piła (ANS TWP współorganizatorem)
 • Międzynarodowa konferencja naukowa “Wyzwania współczesnej humanistyki”, Międzyzdroje 2004r. ( termin: 27-28.09.2004r.)
 • V Konferencja naukowa z cyklu “Żyć bezpiecznie- bezpiecznie wypoczywać” Szczecin 2004 r. (termin: 17.04.2004r.)
 • IV Międzynarodowa konferencja naukowa “Edukacja humanistyczna – wyzwanie i rzeczywistość” Międzyzdroje 2003r. (termin: 25.09 – 26.09.2003r.)
 • III Konferencja naukowa “Żyć bezpiecznie- bezpiecznie wypoczywć” Szczecin 2003r. (termin: 29.03.2003r.)
 • I Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pod nazwą “Pedagogika informacyjna”, Szczecin (termin: 21 – 22.11.2002 r.)
 • III Międzynarodowa konferencja naukowa “Edukacja humanistyczna – wyzwanie i rzeczywistość” Międzyzdroje 2002r. (termin: 30.09 – 01.10.2002r.)
 • III Konferencja naukowa “Żyć bezpiecznie – bezpiecznie wypoczywć” Szczecin 2002r. (termin: 20.04.2002r.)
 • Konferencja “Model niepaństwowych Wyższych szkół zawodowych. Kształcenie dla Europy”, (termin: 10.04.2002r.)
 • II Międzynarodowa konferencja naukowa “Edukacja humanistyczna – wyzwanie i rzeczywistość” Międzyzdroje 2001r. (termin: 28-29.09.2001r.)
 • II Konferencja naukowa “Żyć bezpiecznie- bezpiecznie wypoczywć” Szczecin 2001 r. (termin: 26.05.2001r.)
 • I Międzynarodowa konferencja naukowa “Edukacja humanistyczna – wyzwanie i rzeczywistość” Międzyzdroje 2000r. (termin: 14-15.09.2000r.)
 • I Konferencja naukowa “Żyć bezpiecznie- bezpiecznie wypoczywć” Szczecin 2000r. (termin: 8.04.2000 r.)
 • “Kompetencje zawodowe nauczycieli ludzi dorosłych” Szczecin 1999r.
Zadzwoń do nas!