Psychologia w biznesie *

Studia I stopnia

Psychologia w biznesie *

Studia I stopnia

Informacje ogólne

Psychologia w biznesie to kierunek praktyczny, którego absolwenci będą potrafili analizować i oceniać zachowania różnych grup społecznych, wykorzystując do tego celu wiedzę psychologiczną oraz nauk o zarządzaniu i ekonomii. Będą przygotowani do prowadzenia badań o charakterze interdyscyplinarnym, dotyczących zachowań konsumenckich i ich zależności ekonomicznych. Określali będą nie tylko wpływ przekazów reklamowych na postawy i decyzje konsumentów, ale też wpływali na odbiorców i świadomie kreowali wizerunek firm/instytucji/organizacji. Wykorzystywali w praktyce wiedzę na temat procesów budowania marki, włącznie z opracowaniem systemu identyfikacji wizualnej, i określali preferencje potencjalnych klientów dotyczące określonej marki, produktu czy usługi. Będą potrafili zwrócić uwagę konsumentów na prezentowaną ofertę. Będą gotowi odpowiadać na potrzeby klientów związane z nabywaniem produktów lub tworzyć te potrzeby. Zapoznają się z technikami wywierania wpływu społecznego, przyczyniającymi się bezpośrednio do wzrostu sprzedaży. Kierunek jest zgodny z „Klasyfikacją zawodów i specjalności” Ministerstwa Pracy, Rozwoju i Technologii, będąc połączeniem zawodów z obszaru psychologii (m.in. Psycholog biznesu, Psycholog organizacji, Negocjator biznesowy) oraz z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości (m.in. Specjalista do spraw konsultingu, Dyrektor rozwoju biznesu, Analityk biznesowy, Kierownik projektu).

*) kierunek w organizacji

Ogólne cele kształcenia na kierunku Psychologia w biznesie zakładają m.in.:

 • Zrozumiesz, że to mechanizmy psychologiczne mają bezpośredni wpływ na postrzeganie pieniądza, wartości, inwestycji oraz na zachowania w biznesie.
 • Nauczysz się analizować i oceniać zachowania różnych grup społecznych, wykorzystując do tego celu wiedzę psychologiczną i ekonomiczną.
 • Nauczysz się wykorzystywać mechanizmy wywierania wpływu, także do skutecznych negocjacji i mediacji oraz tworzenia wizerunku narzędziami PR.
 • Zdobędziesz umiejętność projektowania działań marketingowych, stosując odpowiednie techniki sprzedaży i wywierania wpływu.
 • Zrozumiesz emocjonalne, poznawcze i społeczne determinanty podejmowania decyzji.
 • Będziesz umiał w praktyce wykorzystywać wiedzę na temat procesów budowania marki, włącznie z opracowaniem systemu identyfikacji wizualnej.
 • Nauczysz się prowadzić szkolenia i prezentacje biznesowe.

Wśród prowadzonych przedmiotów są m.in. takie, jak:

 • Komunikacja społeczna
 • Psychologia emocji, motywacji
 • Psychologia decyzji
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Warsztat pracy z grupą
 • Zarządzanie kompetencjami
 • Psychologia zachowań konsumenckich

Adres

ul. Monte Cassino 15, Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP
Zadzwoń do nas!