Teoria i praktyka resocjalizacyjna osób pozbawionych wolności

Teoria i praktyka resocjalizacyjna osób pozbawionych wolności

PATRONAT MEDIALNY: Radio Szczecin

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie serdecznie zaprasza na Konferencję Naukowo-Praktyczną

pn.: „Teoria i praktyka resocjalizacyjna osób pozbawionych wolności”, która odbędzie się w dniu 14 czerwca 2023 r. w godz. 10.00 – 15.00

w budynku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie przy ul. Monte Cassino 15.

Celem konferencji jest przedstawienie form oddziaływań penitencjarnych: praca, nauczanie, terapia.

Podczas konferencji poruszona zostanie problematyka metod oddziaływania resocjalizacyjnego we współczesnej polskiej praktyce penitencjarnej.

Patronat nad konferencją objął Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego pod linkiem: LINK DO REJESTRACJI

Szczegółowych informacji udziela sekretarz konferencji mgr Barbara Pick pod numerem telefonu 91-424-32-14.

 

PROGRAM KONFERENCJI:

10.00 – 10.15 – Otwarcie Konferencji. Powitanie uczestników.

10.15 – 10.45 – „Organizacja, struktura i funkcje Służby Więziennej” – mjr Tomasz Nowosadzki, Zastępca Kierownika Działu Penitencjarnego w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wielkopolskim.

10.45 – 11.15 – „Zadania i funkcje Działu Ochrony w Zakładzie Karnym” – ppor. Grzegorz Pacyna, Kierownik Działu Ochrony w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wielkopolskim.

11.15 – 11.45 – „Dozór elektroniczny jako forma odbywania kary pozbawienia wolności” – ppor. Janusz Wawrzoła, Kierownik Działu Dozoru Elektronicznego w Areszcie Śledczym w Szczecinie.

11.45 – 12.15 – „Zjawisko podkultury więziennej w polskim systemie penitencjarnym” – ppłk Robert Pacholski, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie.

12.15 – 12.30 – przerwa kawowa

12.30 – 13.00 – „Praca jako metoda resocjalizacji. Zatrudnienie skazanych” – mjr Aleksandra Czaja, Zastępca Kierownika Działu Penitencjarnego do spraw zatrudnienia w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wielkopolskim.

13.00 – 13.30 – „Proces kształcenia skazanych w warunkach izolacji więziennej na przykładzie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stargardzie”  – mgr Iwona Ulchurska, Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stargardzie.

13.30 – 14.00 – „Od diagnozy do terapii” – kpt. Katarzyna Pojawa, Kierownik Oddziału Terapeutycznego w Zakładzie Karnym w Goleniowie.

14.00 – 14.30 – „Rola terapii zajęciowej w oddziaływaniach prowadzonych wobec pacjentów i obserwantów oddziału psychiatrii sądowej w Areszcie Śledczym w  Szczecinie” – mgr Natalia Stachowicz, instruktor terapii zajęciowej w Areszcie Śledczym w Szczecinie.

14.30 – 14.45 – Podsumowanie i zamknięcie konferencji.

 

 

Barbara Pick

Sekretarz Konferencji

tel. 91 424 32 14

fax 91 424 32 03

bpick@anstwp.pl

 

Monte Cassino 15

70-952 Szczecin

NIP 852 20 47 217

Zadzwoń do nas!