Debata „Edukacja Medialna” – 15-16 maja 2023

Debata „Edukacja Medialna” – 15-16 maja 2023

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie oraz Polskie Radio Szczecin serdecznie zapraszają do udziału w Debacie „Edukacja Medialna”, która odbędzie się:

  • 15-16 maja 2024 r.
  • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, ul. Monte Cassino 15, sala 22-24, II piętro.

Istotą edukacji medialnej jest uczenie społeczeństwa krytycznego, refleksyjnego odbioru przekazu medialnego. Zgodnie z definicją naszego gatunku – homo sapiens – człowiek myślący to świadomy, aktywny intelektualnie odbiorca mass mediów. Kształtowanie postawy aktywności wobec przekazu medialnego staje się coraz istotniejszym postulatem, wysuwanym przez rozmaite instytucje i środowiska. Istotnym zadaniem i celem edukacji medialnej jest także kształtowanie u odbiorcy potrzeby reinterpretacji przekazu medialnego. Umiejętność prawidłowej recepcji jego treści powinna być wzbogacona krytyczną refleksją, ta zaś wymaga odpowiedniej formacji i przygotowania intelektualnego, którego jednym z fundamentem powinna stać się edukacja medialna.

Pokolenie medialne, zwane „Generacją X”, związane niemal nierozerwalnie z istnieniem mass mediów, charakteryzowane jest jako środowisko nadmiernie ufające obrazom, a zarazem deprecjonujące słowo mówione, pisane, drukowane. Homo medium to swoisty wytwór dominującej obecnie cywilizacji obrazu, istota postrzegająca siebie, świat i innych ludzi poprzez pryzmat wyobrażeń zmysłowych, namiętności i emocji.

Prosimy o rejestrację na debatę:

  • dla osób indywidualnych poprzez formularz dostępny pod linkiem: Link do rejestracji
  • dla grup szkolnych: sgerszkow@anstwp.pl, tel. 789 667 887

Debata jest bezpłatna i odbywać się będzie stacjonarnie dlatego liczba miejsc jest ograniczona.

Zachęcamy do jak najszybszego zgłoszenia swojego udziału. Zapraszamy do udziału. Pierwszy dzień debaty skierowany jest do dyrektorów szkół, nauczycieli, dydaktyków, a drugi dzień debaty to wykłady przygotowane dla młodzieży i studentów.

PROGRAM DEBATY:

Dzień I  15.05.2024 r. (środa)

Uczestnicy: naukowcy, dyrektorzy szkół, nauczyciele

11.00 – 11.15   Otwarcie debaty, przywitanie uczestników

11.15 – 11.35 Misja radia publicznego w XXI wieku na przykładzie lidera rynku radiowego
w Szczecinie, czyli Radia Szczecin
– mgr Sebastian Wierciak – Redaktor Naczelny Radia Szczecin

11.35 – 12.00 TVP3 Szczecin, a nowe media – mgr Dariusz Baranik – sekretarz programu TVP3 Szczecin

12.00 – 12.30 Cyberzagrożenia i odpowiedzialność prawna – mł. asp. Damian Orlik -Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

12.30 – 12.50  Nowe media- zagrożenia i możliwości dla zdrowia psychicznego nastolatków  – mgr Sara Drożdżyńska – psycholog ANS TWP w Szczecinie

12.50 – 13.15  Zmedializowany świat – prof. UKSW dr hab. Krzysztof Wielecki

13.15 -13.30     przerwa kawowa

13.30 – 15.00    dyskusja z udziałem ekspertów

Dzień II  16.05.2024 r. (czwartek)

Uczestnicy: naukowcy, młodzież ze szkół ponadpodstawowych miasta Szczecin

11.00 – 11.15  Otwarcie debaty, przywitanie uczestników

11.15 – 11.45 Zmedializowany świat – prof. UKSW dr hab. Krzysztof Wielecki

11.45 – 12.15  Korzyści i zagrożenia z korzystania z urządzeń cyfrowych w kontekście edukacji medialnej  – prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz

12.15 – 12.45 Cyberzagrożenia i odpowiedzialność prawna – post. Agata Andrzejczuk – Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

12.45 – 13.00 Bądź uprzejmy mieć wątpliwość, czyli kilka słów o źródłach informacji  – dr Elżbieta Bielecka – kierowniczka redakcji informacji Radia Szczecin

13.00 – 13.20 TVP3 Szczecin, a nowe media – mgr Dariusz Baranik – sekretarz programu TVP3 Szczecin

13.20 – 13.50  przerwa kawowa

13.50 – 14.40   dyskusja z udziałem ekspertów

This will close in 20 seconds

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt