Arteterapia w pracy psychoterapeutycznej

Arteterapia w pracy psychoterapeutycznej

Podyplomowe studia z zakresu arteterapii w pracy psychoterapeutycznej skierowane są do psychologów, terapeutów, psychoterapeutów, pedagogów, nauczycieli, socjologów, osób pracujących z grupami, oraz tych, którzy są zainteresowani rolą sztuki w życiu człowieka. Program studiów został przygotowany z myślą o osobach, które chcą nabyć i poszerzyć kompetencje z zakresu szeroko pojętej arteterapii w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami rozwoju lub trudnościami interpersonalnymi.
Studia podyplomowe mają charakter praktyczny. Szczególny nacisk zostanie położny na zdobycie umiejętności w obszarze wykorzystania technik i programów arteterapeutycznych, a także prowadzenia dialogu arteterapeutycznego.
Program studiów realizowany będzie podczas jedenastu zjazdów weekendowych (dwa semestry).

Kadra dydaktyczna
Wysoką jakość kształcenia zapewni wykwalifikowana kadra specjalistów. Zajęcia poprowadzą praktycy z obszaru arteterapii i psychoterapii.

Przykładowe bloki w ramach realizowanych zajęć

1. Trening interpersonalny
2. Podstawy psychologii
3. Podstawy psychoterapii
4. Etyka w pracy terapeutycznej
5. Psychologia twórczości warsztat
6. Metodyka pracy arteterapeuty, warsztat pracy arteterapeuty
7. Biografia – praca z własnym życiorysem, zdjęciami, listami, wspomnieniami
8. Bajkoterapia – wykorzystanie bajek i bibliografii w pracy terapeutycznej
9. Muzykoterapia – praca z własnym głosem, instrumentami muzycznymi, nagraniami
10. Choreoterapia– wykorzystanie tańca, ruchu w pracy terapeutycznej
11. Teatroterapia – zastosowanie aspektów dramy i teatru jako procesu terapeutycznego

Studia przygotowują do prowadzenia zajęć w placówkach służby zdrowia, środowiskowych domach samopomocy, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach kulturalno-oświatowych, placówkach wspomagających osoby uzależnione, klubach seniora, więzieniach, ośrodkach dziennego pobytu, świetlicach środowiskowych, ośrodkach interwencji kryzysowych.

Warunkiem ukończenia studiów jest obecność podczas na zajęciach, aktywny udział, przygotowanie własnego projektu arteterapeutycznego.

Wymagane dokumenty
Dyplom ukończenia studiów magisterskich.

Czas trwania studiów:
Studia trwają 2 semestry.

Opłaty:

    • Wpisowe 150 zł  0 zł
    • Czesne za jeden semestr wynosi 1200 zł 1150 zł
    • Opłata za świadectwo 30 zł
    • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP

This will close in 20 seconds

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt