Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa

Cel studiów:

Studia podyplomowe Edukacja dla bezpieczeństwa są formą kształcenia, dzięki której słuchacz zdobędzie niezbędną wiedzę i umiejętności merytoryczne z zakresu bezpieczeństwa państwa, struktury i organizacji Sił Zbrojnych RP, międzynarodowego prawa humanitarnego, zarządzania kryzysowego, szeroko rozumianej przestępczości, w tym postępowania w sprawach nieletnich.

Studia mają wyposażyć uczestnika w wiedzę z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki zdrowia, w tym udzielania pierwszej pomocy w formie warsztatowej. Uzupełnimy wiedzę o zagrożenia cywilizacyjne, metodologię rozwiązywania sytuacji kryzysowych czy warsztaty bezpiecznych zachowań.

UWAGA!
Jako jedyna uczelnia wprowadziliśmy wyszkolenie strzeleckie zarówno w teorii jak i praktyce. Uczestnicy będą zapoznać się z różnego rodzaju jednostkami broni a także uczestniczyć w zajęciach na profesjonalnej strzelnicy pod nadzorem doświadczonych instruktorów.

Podstawa prawna studiów:

  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450);
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;

Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne.

Czas trwania studiów:
Studia trwają 3 semestry.

Opłaty:

  • Wpisowe 100 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi 1400 zł
  • Opłata za świadectwo 30 zł
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP

This will close in 20 seconds

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt