Socjologia grup dyspozycyjnych

Socjologia Organizacji i Zarządzania - Studia II stopnia

Socjologia grup dyspozycyjnych

Socjologia Organizacji i Zarządzania - Studia II stopnia

Socjologia grup dyspozycyjnych to specjalność odpowiadająca na zapotrzebowanie krajowego i zagranicznego rynku pracy na fachowców w zakresie bezpieczeństwa zarówno w sektorze publicznym, jak i wolnorynkowym. Adresowana jest do tych, którzy chcą w przyszłości związać się zawodowo z poszczególnymi grupami dyspozycyjnymi jako pracownicy cywilni lub „mundurowi”, ale także dla tych, którzy interesują się kwestiami pokoju i wojny, zagrożeń cywilizacyjnych, przestępczości i cyberprzestępczości. Istotnym elementem kształcenia na tej specjalności jest zdobycie umiejętności zarządzania bezpieczeństwem państwa w instytucjach i organizacjach na wypadek zaistnienia różnorakich niebezpieczeństw. Studenci zdobędą umiejętność wykorzystania metod i technik oceny ryzyka i zagrożeń militarnych w odniesieniu do bezpieczeństwa europejskiego i międzynarodowego.

Wśród przedmiotów pozwalających zdobyć niezbędną wiedzę, a także umiejętności i kompetencje społeczne, znajdują się m.in.:

 • Bezpieczeństwo państwa
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Interwencja kryzysowa
 • Mediacje i negocjacje
 • Przestępczość zorganizowana
 • Socjologia konfliktu
 • Współpraca służb w miejscu zagrożenia
 • Socjologia gospodarcza
 • Cyberbezpieczeństwo

 

Absolwenci powyższej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w takich instytucjach i organizacjach jak m.in.:

 • służbach i formacjach militarnego i paramilitarnego systemu bezpieczeństwa państwa
 • w administracji publicznej (rządowej i samorządowej);
 • w międzynarodowych instytucjach i agendach bezpieczeństwa (Organizacja Narodów Zjednoczonych, Unia Europejska, NATO, OBWE, Rada Europy, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa)
 • w biznesie (zakłady zwiększonego oraz dużego ryzyka, branże o wysokim poziomie ryzyka).

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP
Zadzwoń do nas!