Informatyka społeczna – nowe media i AI

Socjologia Organizacji i Zarządzania - Studia II stopnia

Informatyka społeczna – nowe media i AI

Socjologia Organizacji i Zarządzania - Studia II stopnia

Informatyka społeczna nowe media i AI to specjalność, która ma przygotować przyszłych absolwentów do wykorzystywania wiedzy technicznej w przestrzeni nauk o społeczeństwie. Informatyka społeczna jest specjalnością interdyscyplinarną, dzięki której studenci nabywają wiedzę z takich dziedzin nauk, jak informatyka, psychologia, socjologia czy filozofia. Studia na tej specjalności odpowiadają na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów posiadających kompetencje pozwalające łączyć świat zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych z tym, co społeczne/humanistyczne. Istotnym elementem kształcenia jest zdobycie umiejętności pozyskiwania danych, na podstawie których można badać zjawiska i procesy społeczne oraz kulturowe, a także projektować nowoczesne i ergonomiczne systemy informatyczne, wielowymiarowych relacji pomiędzy człowiekiem a komputerem, funkcjonowania mózgu człowieka w środowisku nowych technologii oraz poznawczego przetwarzania informacji.

Wśród przedmiotów pozwalających zdobyć niezbędną wiedzę, a także umiejętności
i kompetencje społeczne, znajdują się m.in.:

 • Analiza sieci społecznych
 • Społeczny wymiar technologii
 • Twórcze myślenie
 • Wizualizacja danych
 • Społeczeństwo informacyjne
 • Algorytmizacja przestrzeni internetowej
 • Sztuczna inteligencja AI
 • Gramifikacja i grywalizacja
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Marketing internetowy

Absolwenci powyższej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie na takich stanowiskach jak m.in.:

 • team leader oraz project manager,
 • koordynatorów interdyscyplinarnych zespołów specjalistów,
 • traffic manager,
 • analityk compliance,
 • analityk systemów komputerowych,
 • brand manager,
 • broker informacji,
 • content manager,
 • copywriter,
 • data analyst,
 • e-commerce manager,
 • graphics designer,
 • information architect,
 • innovation designer,
 • new media designer,
 • social media manager.

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP
Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt