Inżynieria społeczna – zarządzanie problemami w organizacji

Socjologia Organizacji i Zarządzania - Studia II stopnia

Inżynieria społeczna – zarządzanie problemami w organizacji

Socjologia Organizacji i Zarządzania - Studia II stopnia

Inżynieria społeczna to nauka, której zadaniem jest dobieranie odpowiednich środków socjotechnicznych do osiągnięcia założonego celu. Najczęściej są one powiązane z odpowiednimi wartościami i/lub dopomagają w ich osiągnięciu. Socjotechnika, którą posługuje się inżynieria społeczna stanowi zbiór technik i wiedzy o łańcuchach przyczynowo-skutkowych zachowań i postaw ludzkich, którymi system sterujący, oddziałując na system sterowany posługuje się, aby osiągnąć wytyczone przez inżynierię społeczną cele. Inżynieria społeczna skupia się także na kwestiach związanych z prowadzeniem polityki społecznej, zachowaniami zbiorowymi, czy problematyką dotyczącą funkcjonowania systemu edukacji.  Specjalność kierowana jest szczególnie dla osób, które chcą poznać cele i narzędzia przemyślanego przekształcania społeczeństwa w oczekiwanym kierunku oraz nauczyć się wykonywania ekspertyz mających pomagać politykom lub przedsiębiorcom w podejmowaniu decyzji i rozwiazywaniu problemów w organizacji.

Wśród przedmiotów pozwalających zdobyć niezbędną wiedzę, a także umiejętności
i kompetencje społeczne, znajdują się m.in.:

 • Komunikacja społeczna
 • Socjotechniki w działalności menedżera
 • Psychologia decyzji
 • Media i reklama
 • Mediacje i negocjacje
 • Socjologia konfliktu
 • Techniki perswazji
 • Socjologia zachowań ludzkich

Absolwenci powyższej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w takich instytucjach
i organizacjach jak m.in.:

 • organizacje zajmujące się doradztwem personalnym,
 • ośrodki szkoleniowe,
 • agencje PR,
 • instytucje HR
 • agencje reklamowe,
 • centra kultury i sztuki,
 • biura/ działy projektowe w instytucjach różnego typu,
 • administracja i redakcja mediów społecznościowych,
 • organizacje pozarządowe.

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP
Zadzwoń do nas!