Zaproszenie na czwartą serię seminariów – 20-21.04.2023 r.

Zaproszenie na czwartą serię seminariów – 20-21.04.2023 r.

Szanowni Państwo,
JM Rektor prof. ANS TWP dr hab. Waldemar Urbanik, prof. UKSW dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UŚ dr hab. Marek Rembierz
mają przyjemność zaprosić Państwa na czwartą w 2023 roku serię seminariów z cyklu:

„Człowiek i podmiotowość w rzeczy-widności: w świetle realizmu krytycznego”, która zaplanowana jest w dniach 20-21.04.2023r.

 Seminaria odbędą się w formie hybrydowej – stacjonarnie w budynku Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie przy ul Monte Cassino 15 oraz w formie on-line za pośrednictwem platformy MS Teams.

Poniżej przedstawiamy ramowy plan czwartej serii seminariów oraz linki do spotkań.

20.04.2023 (czwartek) godz. 15.00 – 17.00
1. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Wielecki – otwarcie serii seminariów
2. prof. Arkadiusz Jabłoński – wystąpienie pt.„Socjologiczne implikacje koncepcji Świata Trzeciego”
3. prof. Marek Rembierz -wystąpienie pt „Uczenie się na błędach i respektowanie zasad krytycznego pluralizmu jako szkoła realizmu w krytycznym racjonalizmie”
4. Dyskusja
W załączniku znajdą Państwo literaturę do tego spotkania:
 
Link do spotkania:
 

21.04.2023 (piątek) godz. 10.00 – 12.00

1. prof. ANS TWP dr hab. Waldemar Urbanik – otwarcie spotkania
2. prof. Jadwiga Daszykowska-Tobiasz – wystąpienie pt. „Społeczeństwo w czasie pandemii COVID-19 w kontekście zmian i nowych wyzwań
3. prof. Marek Rembierz – wystąpienie pt. “Przemiany czasów pandemii: o ingerencji pandemii w świat ludzkich wartości i wartościowań”
4. prof. Agnieszka Łukasik-Turecka – wystąpienie pt.” O przemianach wartości i wartościowań w uprawianiu nauki i jej edukacyjnym upowszechnianiu w mediach w trakcie pandemii COVID-19″
5. Dyskusja
W załączniku znajdą Państwo literaturę do tego spotkania:
  1. M. Rembierz, Uczenie się pluralizmu i kształtowanie tożsamości religijnej w kontekście kulturowych i światopoglądowych odmienności – między tradycyjnym zróżnicowaniem a współczesnym pluralizmem.
  2. M. Rembierz , Bezgraniczność głupoty i granice mądrości. Na rozdrożach sokratejskiej pedagogiki niewiedzy.
  3. M. Rembierz, Spór o koncepcję społeczeństwa i wartości jednostki jako kontekst i wyzwanie dla polskiej myśli pedagogicznej.
  4. M. Rembierz, Revaluations of the times of pandemics on the interference of the pandemic.
Link do spotkania:
Z wyrazami szacunku, licząc na Państwa obecność w dniach 20-21.04.2023 r. prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 17.04.2023 r. na adres e-mail: katedra-rk@anstwp.pl 
Zapraszamy serdecznie do udziału we wszystkich wydarzeniach!!!
Przedstawiamy sylwetkę głównych prelegentów:
prof. Arkadiusz Jabłoński – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, profesor Katedry Teorii Społecznych i Socjologii Rodziny w Instytucie Nauk Socjologicznych KUL. Magister teologii i filologii polskiej. W 1994 roku uzyskał stopień doktora za rozprawę Filozoficzne interpretacje życia społecznego w ujęciu Petera Wincha. W 2007 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie socjologii na podstawie dysertacji Budowanie społeczeństwa wiedzy. Zarys teorii społecznej Karla R. Poppera (Lublin 2006). Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na współczesnym rozwoju społeczeństwa wiedzy w wymiarze teoretycznym i metateoretycznym i konkretnych przejawach empirycznych.  jest wiceprzewodniczącym Komisji Uczelnianej  NSZZ „Solidarność”, inicjatorem i współorganizatorem międzynarodowych konferencji z cyklu Studia nad Wiedzą oraz współredaktorem serii wydawniczej pod tym samym tytułem.

Wybrane publikacje:

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

prof. Jadwiga Daszykowska – Tobiasz – profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zainteresowania naukowe Pani Profesor skupiają się wokół zagadnień z zakresu pedagogiki społecznej, pracy socjalnej, profilaktyki społecznej, problemów społecznych, zjawisk społecznych oraz problematyki jakości życia.

Wybrane publikacje:


prof. Agnieszka Łukasik – Turecka –  Politolog, socjolog, medioznawca, Profesor KUL w Katedrze Systemów Politycznych i Komunikowania Międzynarodowego. Autorka i redaktorka 10 monografii (4 autorskie, 2 współautorskie i 4 pod redakcją) i ok. 50 artykułów naukowych. Od 2022 roku Zastępca Przewodniczącego Rady Interdyscyplinarnego Centrum Badawczego Uniwersytetu Warszawskiego „Tożsamość-Dialog-Bezpieczeństwo”. Zainteresowania badawcze Pani Profesor skupiają się w obszarach komunikowania politycznego (ze szczególnym uwzględnieniem audytywnego komunikowania politycznego), dezinformacji, komunikowania się instytucjonalnego Kościoła katolickiego, marketingu politycznego.

Wybrane publikacje:

prof. Marek Rembierz – profesor Uniwersytetu Śląskiego, podejmuje problematykę z zakresu filozofii (aksjologii, metafilozofii, ogólnej metodologii nauki, historii filozofii polskiej), pedagogiki (edukacji międzykulturowej, polskiej myśli pedagogicznej), nauk o kulturze i religii oraz historii nauki.

Wybrane publikacje:

  • Tropy transcendencji… Współczesne myślenie religijne wobec pluralizmu światopoglądowego i relacji międzykulturowych. Świat i Słowo 2 (12) (2014), pp. 17-50.
  • Kultura intelektualna, wątpliwości metodologiczne i refleksja metapedagogiczna w rozwijaniu teorii i praktyki edukacji międzykulturowej, Edukacja Międzykulturowa 2 (7) (2017), pp. 37-67.
  • Uczenie się pluralizmu i kształtowanie tożsamości religijnej w kontekście kulturowych i światopoglądowych odmienności–między tradycyjnym zróżnicowaniem a współczesnym pluralizmem, Politeja 46 (2017), pp. 191-237
  • Nadzieja–transcendencja–paideia. O perspektywach nadziei i pedagogii nadziei w kontekście (przekraczania) ludzkiej niedoskonałości , Świat i Słowo 14 (1) (2016), pp. 13-38.
  • O splocie problemów i badań pedagogiki specjalnej z refleksją metodologiczną, aksjologiczną i antropologiczną, Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych, vol. 2 (2016), pp. 15-38.
Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt