Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny wrzesień 2021 r.

Prezentacja – Promocja rodzin zastępczych

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP
Zadzwoń do nas!