Artykuły- projektu „Wiedza na warsztat”

Artykuły- projektu „Wiedza na warsztat”

Celem upowszechnienia efektów projektu pn. „Wiedza na warsztat” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr  SONP/SN/513092/2021 w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” opublikowane zostały 3 artykuły w czasopiśmie naukowym „Edukacja Humanistyczna”.

„Edukacja Humanistyczna”, to półrocznik myśli społeczno-pedagogicznej, ukazujący się od 1999 roku. Radę Programową czasopisma tworzą przedstawiciele nauki i praktyki edukacyjnej z ośrodków akademickich oraz instytucji oświatowych z kraju i zagranicy. Artykuły zamieszczone w czasopiśmie recenzowane są przez zespół recenzentów będących samodzielnymi pracownikami nauki i doświadczonymi praktykami i mają charakter dyskursu dotyczącego różnych aspektów teorii i praktyki z obszaru nauk społecznych i humanistycznych. Duży nacisk położony jest na prezentowanie doniesień z badań naukowych oraz różnego rodzaju innowacji. Wszystkie publikowane w niej teksty są dostępne na stronie internetowej wydawnictwa.

Publikacje

„Edukacja Humanistyczna” nr 1 (48), 2023: Elżbieta Ciuksza, Grażyna Leśniewska, Zastosowanie treningu mentalnego w grupie dziewcząt uprawiających piłkę siatkową w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Policach metodą EEG Biofeedback, s. 56

„Edukacja Humanistyczna” nr 1 (46), 2022: Grażyna Leśniewska, Elżbieta Ciuksza, Biofeedback – nieinwazyjna metoda terapii dzieci, młodzieży i dorosłych, s. 97

„Edukacja Humanistyczna” nr 1 (48), 2023: Ewa Chmielewska, Wpływ pandemii Covid-19 na stan psychofizyczny i wypalenie zawodowe nauczycieli szkół ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego, s. 37

Wymienione wydawnictwa zostały również udostępnione w bibliotece cyfrowej POLONA

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt