Erasmus+ studia

Erasmus+

Erasmus+ studia

Erasmus+

„Stowarzyszenie Erasmus Student Network Polska” – informacje na temat procesu rekrutacji, przygotowań do wyjazdu, życia codziennego w docelowym miejscu wyjazdu, seria webinariów poświęconych zrealizowanym mobilnościom i wiele wiele więcej!

Studenci w ramach Programu mogą realizować studia semestralne w wiodących ośrodkach europejskich. Wyjazdy realizowane są w formach:
1. Długoterminowych:
a) semestr (6 m-cy mobilność fizyczna)
b) semestr (min. 2 m-ce mobilność fizyczna + część wirtualna)
2. Krótkoterminowych
a) 5 -30 dni mobilność fizyczna + część wirtualna

Zasady rekrutacji wyjazdu na studia KA103-2020
Stawki stypendialne KA103-2020
Zasady rekrutacji wyjazdu na studia KA131-2021

Tutorial jak stworzyć OLA:
https://www.youtube.com/watch?v=ewPYF179M7w

https://erasmusapp.eu/

Zadzwoń do nas!