Erasmus+ praktyki

Erasmus+

Erasmus+ praktyki

Erasmus+

Studenci w ramach Programu mogą realizować praktyki, będące częścią programu studiów w wiodących ośrodkach europejskich i najróżniejszych instytucjach zagranicznych, z którymi Uczelnia ma podpisane umowy o współpracy. Wyjazdy realizowane są w formach:
1. Długoterminowych:
a) 2 –6 m-cy

2. Krótkoterminowych
a) 5 -30 dni mobilność fizyczna + część wirtualna

Zasady rekrutacji wyjazdu na praktyki KA131-2021

Stawki stypendialne

Mobility Agreement for Traineeships

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP
Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt