Erasmus+ pracownicy

Erasmus+

Erasmus+ pracownicy

Erasmus+

W ramach programu Erasmus+ nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niedydaktyczni Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie mogą skorzystać z możliwości wyjazdu do instytucji oraz uczelni partnerskich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub w celach szkoleniowych.

Wyjazd w celach dydaktycznych obejmuje min. 2 dni i 8h zajęć tygodniowo. Jeśli jest on połączony ze szkoleniem, liczba godzin dydaktycznych zmniejsza się do 4h tygodniowo.

Wyjazd w celach szkoleniowych trwa min. 2 dni ale ilość godzin szkolenia jest nieokreślona. Zasady rekrutacji na wyjazd dla pracowników.

Wszyscy pracownicy zobowiązani są do wypełnienia przed mobilnością dokumentu „Mobility Agreement for Staff”:

Umowa (ankieta) na wyjazd dla pracownika naukowego

Umowa (ankieta) na wyjazd dla pracownika administracyjnego

Zasady rekrutacji na wyjazdy dla pracowników:

Zasady rekrutacji (dla kadry dydaktycznej / dla kadry administracyjnej) KA103-2020

Zasady wyjazdu pracowników KA131-2021

Propozycje wyjazdów

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP
Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt