Aktualności

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Aktualności

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Fundacja Aktywności Zawodowej w Gdańsku

proponuje studentom ostatniego roku lub absolwentów, którzy skończyli studia w ciągu ostatnich 5 lat (studia dzienne, zaoczne, podyplomowe, doktoranckie)

i są osobami bezrobotnymi udział w OGÓLNOPOLSKIM PROJEKCIE INSPIRATORIUM KARIERY

 

W ramach projektu oferujemy:

 • 3 miesięczne staże zawodowe – płatne stypendium w wysokości 3000 zł brutto/mc
 • Specjalistyczne szkolenia/kursy zawodowe
 • Możliwość ubiegania się o sprzęt komputerowy lub rehabilitacyjny
 • Pomoc pośrednika pracy i doradcy zawodowego w znalezieniu zatrudnienia
 • Konsultacje psychologiczne i prawnicze.

 

Rekrutacja do projektu trwa do 30.05.2023 r., decyduje kolejność zgłoszeń.

Nie zwlekajcie wypełnijcie zgłoszenie: https://forms.gle/fnyAtt6ECxYpZwHr8

Zadzwoń:736 858 551, lub napisz: j.piaskowska@faz.org.pl

 

Justyna Piaskowska

Rekruter/Doradca zawodowy

tel: 736 858 551

 

Fundacja Aktywności Zawodowej  

 1. Grunwaldzka 103 pok. 4.01.e

80-244 Gdańsk

NIP: 583-305-54-18

 

www.faz.org.pl

tel: 736 858 551

 


Na naszej uczelni od kwietnia 2013 r. zaczęło działać Biuro dostępności dla Osób z Niepełnosprawnościami
Cele główne:

 • zwiększenie dostępności studiów na ANS TWP w Szczecinie dla osób z niepełnosprawnościami,
 • zapewnienie niezbędnej pomocy w trakcie studiowania osobom z niepełnosprawnościami.

Zadania:

 • reprezentowanie interesów studentów z niepełnosprawnościami przed organami Uczelni,
 • działanie na rzecz przestrzegania właściwego traktowania osób z niepełnosprawnościami na Uczelni,
 • udzielanie informacji o stypendiach i innych formach pomocy skierowanej do studentów z niepełnosprawnościami,
 • pomoc w zapewnieniu osobom z niepełnosprawnościami odpowiednich warunków, technicznych podczas zdawania egzaminów oraz całego toku studiów,
 • pomoc doraźna w zakresie rozwiązywania problemów studentów z niepełnosprawnościami,
 • dostosowanie Uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Formy pomocy BDON skierowane bezpośrednio do studenta z niepełnosprawnością:

 • dostosowanie egzaminów i innych form weryfikacji wiedzy (kolokwiów itp.) do potrzeb i możliwości percepcyjnych osób z niepełnosprawnością, w szczególności na przygotowanie materiałów w formie dla nich dostępnej,
 • zapewnienie transportu w obrębie budynków Uczelni dla studentów z niepełnosprawnością w formie transportu organizowanego przez Uczelnię,
 • zatrudnienie asystentów osobistych osób z niepełnosprawnością (m.in. osób robiących notatki, przewodników osób niewidomych),
 • zapewnienie w trakcie zajęć dydaktycznych usług specjalistów takich jak tłumacze języka migowego,
 • wypożyczanie w ramach Wypożyczalni Sprzętu Specjalistycznego BDON urządzeń technicznych, w tym urządzeń wspomagających słyszenie i wzrok, do wykorzystywania podczas zajęć dydaktycznych lub egzaminów,
 • organizację szkoleń i warsztatów dla studentów z niepełnosprawnością dotyczących poprawy umiejętności psychospołecznych i aktywizacji zawodowej, w tym wspierających przedsiębiorczość i zwiększających zdolność do samozatrudnienia, spotkań z pracodawcami itp.
 • dostosowanie biblioteki do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w tym: dostosowanie stanowisk pracy i komputerów do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych,
 • zajęcia wyrównawcze z wychowania fizycznego oraz dodatkowe zajęcia sportowe dostosowane do potrzeb studentów z niepełnosprawnością,
 • dodatkowe lektoraty z języków obcych prowadzone z uwzględnieniem specyficznych potrzeb wynikających z niepełnosprawności studentów,
 • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,
 • indywidualne spotkania z psychologiem,
 • inne zadania dotyczące stwarzania studentom z niepełnosprawnością warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego i e- mailowego wszystkich zainteresowanych, którzy chcą skorzystać z pomocy Biura, porozmawiać o swojej sytuacji lub zaproponować wprowadzenie nowych rozwiązań mających na celu wyrównywanie szans oraz wzmocnienie procesu dydaktycznego na Uczelni.

Kontakt:
Barbara Pick
poniedziałek-piątek 8.00-16.00
ul. Monte Cassino 15 pok. 18
70-466 Szczecin
e-mail: bpick@anstwp.pl
telefon: 91 424 32 14

Szanując niezależność osób z niepełnosprawnością oraz ich prawa, pomoc Biura udzielana będzie tylko i wyłącznie tym osobom, które same zgłoszą się do Uczelni i udokumentują swoją sytuację zdrowotną.

AKTUALNOŚCI

Pilotażowy program “Aktywny samorząd II” Zachodniopomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie dot. wsparcia osób z niepełnosprawnością w zakresie uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w 2020 roku.

Program aktywny samorząd 2022

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP

Szanowni Państwo,
zwracamy się do Państwa z informacją dotyczącą zawodów w podnoszeniu ciężarów osób z niepełnosprawnościami. Odbędą się one w dniu 26.04.2020 r. na Politechnice Łódzkiej i mają status ogólnopolski. Organizatorem zawodów jest Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Łódzkiej wraz z trenerem trójboju siłowego i wyciskania leżąc Centrum Sportu PŁ – Marcinem Laśkiewiczem. Zawody te będą organizowane po raz pierwszy i z tego względu bardzo prosimy o przekazanie informacji o nich jak najszerszemu gronu swoich studentów, jak i absolwentów, gdyż oni również mogą podjąć rywalizację w tych zawodach.
Być może wśród nich są osoby uczęszczające na siłownię i chciałyby wystartować w takiej imprezie.
Bardzo prosimy o informację zwrotną do końca marca – gdyż chcielibyśmy znać listę uczestników i przesłać Państwu szczegółowy regulamin zawodów dotyczący zakwaterowania, weryfikacji zawodnika, ważenia, godziny startu itp.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w zawodach prosimy o kontakt z trenerem Marcinem Laśkiewiczem, który udzieli wszystkich informacji:
e-mail: marcinrajska@wp.pl
tel: 605 627 132

Spotkanie dla osób, które chciałyby mieć psa przewodnika

W ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania” Polski Związek Niewidomych organizuje spotkania dla osób niewidomych i z poważnymi problemami wzroku, które chciałyby mieć psa przewodnika.

Zapraszamy na zdalne spotkania wszystkie osoby niewidome i z bardzo poważnymi problemami wzroku, zainteresowane posiadaniem psa. Odbywać się będą na platformie ZOOM. W czasie spotkania dowiedzą się Państwo o:
– idei posiadania psa przewodnika i jego roli w życiu osoby niewidomej;
– możliwościach wynikające z posiadania psa przewodnika;
– aspektach prawne dotyczących psa przewodnika;
– tym co trzeba zrobić, aby stać się posiadaczem psa przewodnika;
– odpowiedzialności jaka wynika z posiadania psa przewodnika;
– tym po co są opracowywane standardy i co zyskamy wprowadzając je w życie.

Obejrzymy także ciekawy kilkuminutowy film z audiodeskrypcją, na którym osoby posiadające psa dzielą się doświadczeniami.
Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa pod adres mailowy: ioptulowicz@pzn.org.pl. Prosimy również o podpisywanie się w zgłoszeniu pełnym imieniem i nazwiskiem. Przewidywany czas spotkania to nie dłużej niż 2 godziny. Zainteresowanych będziemy powiadamiać indywidualnie o terminie spotkań.

A już z dzisiaj mogą Państwo obejrzeć spot filmu pod linkiem https://youtu.be/FT4RlOfJZzI

Iwona Optulowicz
Centrum Rehabilitacji w Instytucie Tyflologicznym PZN

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt