Raporty- projektu „Wiedza na warsztat”.

Raporty- projektu „Wiedza na warsztat”.

Raporty

Tytuł badania: Psychospołeczne determinanty wyznacznikiem zdrowia psychicznego oraz jakości życia nauczycieli szkół ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego w obliczu pandemii.
Raport opracowała: dr n. zdr. Ewa Chmielewska Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Konsultant merytoryczny: dr Grażyna Leśniewska Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie

RAPORT Z BADAŃ pn. „Poprawa relaksacji oraz koncentracji uwagi w grupie dziewcząt trenujących piłkę siatkową w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Policach za pomocą metody EEG Biofeedback”.
Badania i raport opracowała: mgr Elżbieta Ciuksza Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Konsultant merytoryczny: dr Grażyna Leśniewska Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie

Raport badawczy pt.:”Wzrost wiedzy z dziedziny nauki będącej przedmiotem zainteresowań uczestnika projektu”.
Badania i raport opracował: prof. ANS TWP dr hab. Waldemar Urbanik Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie

Raport podsumowujący realizację projektu „Wiedza na warsztat”.

Zadzwoń do nas!