Grafika komputerowa

Studia Podyplomowe Kierunki dla Nauczycieli

Grafika komputerowa

Studia Podyplomowe Kierunki dla Nauczycieli

Cel studiów:
Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności zawodowych w obszarze posługiwania się nowoczesnymi narzędziami, samodzielnej pracy w redakcjach i agencjach prasowych, wydawnictwach, agencjach reklamowych, studiach komputerowych przygotowujących publikacje do druku (DTP), szkołach i wszystkich firmach, w których istnieje potrzeba projektowania i obróbki materiałów graficznych. Absolwenci studiów nabędą praktyczne umiejętności opracowywania grafiki na potrzeby stron WWW, obróbki zdjęć, przygotowywania materiałów reklamowych, składu i łamania tekstu, a także przygotowania dokumentów do druku. W trakcie studiów uczestnicy zdobędą umiejętności posługiwania się narzędziami graficznymi, typu: CorelDraw, Gimp, Adobe PhotoShop, Illustrator, Indesign, Bridge, Lightroom, Flash, Acrobat Professional, Google SketchUp, Pinnacle Studio.
Słuchacze mają udostępniony pakiet multimedialnych materiałów dydaktycznych (platforma e-learningowa), w oparciu o które są realizowane zajęcia.

Podstawa prawna studiów:

  • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., art. 6. pkt. 5.

Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia kierunku dziennikarstwo, absolwentów uczelni wyższych posiadających podstawowe umiejętności z zakresu obsługi komputera, nauczycieli różnych przedmiotów, osób zamierzających rozpocząć pracę w charakterze grafika, osób pragnących podnieść praktyczne umiejętności z zakresu grafiki.

Czas trwania studiów:

  • Studia trwają 2 semestry.

Opłaty:

  • Wpisowe 150 zł  0 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi 2200 zł  1850 zł
  • Opłata za świadectwo 30 zł
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP
Zadzwoń do nas!