Aktualności

Studia podyplomowe

Aktualności

Studia podyplomowe

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!
PIERWSZE ZAJĘCIA DLA NOWOPOWSTAŁYCH KIERUNKÓW 29-30 PAŹDZIERNIKA
ZAPRASZAMY

  • Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia z elementami wyższych funkcji percepcyjnych
  • Pedagogika specjalna w zakresie Edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • Pedagogika specjalna w zakresie Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (dawniej Oligofrenopedagogika)
  • Pedagogika specjalna w zakresie Edukacji włączającej
  • Pedagogika specjalna w zakresie Logopedii i terapii logopedyczne
  • Przygotowanie pedagogiczne
  • Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami integracji sensorycznej
  • Zarządzanie oświatą

Zapraszamy

Kontakt:
tel. 91 424 32 02
mail: dzielinska@anstwp.pl

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt