Doradztwo personalne i zawodowe

Pedagogika - Studia II stopnia

Doradztwo personalne i zawodowe

Pedagogika - Studia II stopnia

Celem kształcenia na tej specjalności jest zdobycie przez studentów wiedzy na temat doradztwa zawodowego i personalnego. Specjalność ma na celu również praktyczne przygotowanie do pracy indywidualnej i grupowej z osobami będącymi w sytuacji zmiany, poszukiwania pracy i rozwoju osobistego.

Efekty kształcenia na tej specjalności obejmują między innymi:

 • wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki, poradnictwa personalnego i zawodowego;
 • wiedzę z zakresu dokonania obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, w tym analizy sytuacji klienta z wykorzystaniem metod diagnostycznych;
 • wiedzę z zakresu doradztwa personalnego i zawodowego do interpretowania problemów edukacyjnych i zawodowych jednostki;
 • stosowanie metod i technik diagnostycznych w placówkach oświatowych;
 • prowadzenie procesu doradczego dla poszczególnych klientów, w tym dla klientów niepełnosprawnych z wykorzystaniem specjalistycznych testów zawodowych oraz technologii informatycznych, jak również przygotować klienta pochodzącego z odmiennych obszarów kulturowych do wkroczenia na polski rynek pracy;
 • analizę sytuacji edukacyjnej i zawodowej zarówno młodzieży jak i dorosłych;
 • umiejętności stosowania grupowego i indywidualnego doradztwa personalno – zawodowego;
 • umiejętności aktywnej pracy ze specjalistami z zakresu poradnictwa personalnego i zawodowego na rynku pracy.

W toku studiów student zdobędzie wiedzę specjalistyczną z takich przedmiotów jak:

 • Elementy prawa pracy i prawa oświatowego
 • Poradnictwo personalne i zawodowe
 • Teoretyczne i praktyczne podstawy kształcenia zawodowego
 • Etyka w pracy doradcy personalnego i zawodowego
 • Psychologia wspierania rozwoju osobistego zawodowego
 • Metodyka pracy doradcy personalnego i zawodowego
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Diagnostyka w poradnictwie personalnym i zawodowym
 • Komunikacja interpersonalna i techniki autoprezentacji
 • Rynek pracy a rynek edukacyjny w Polsce
 • Poradnictwo personalne i zawodowe dla osób niepełnosprawnych
 • Instytucjonalne formy poradnictwa zawodowego
 • Media w doradztwie zawodowym
 • Seminarium magisterskie
 • Praktyka pedagogiczna

Integralnym elementem kształcenia są praktyki pedagogiczne oraz wizyty studyjne w instytucjach związanych z doradztwem personalnym i zawodowym. Dzięki współpracy uczelni z instytucjami zajmującymi się doradztwem personalnym i zawodowym część zajęć będzie odbywać się w tych placówkach.

Absolwenci specjalności Doradztwa personalnego i zawodowego mogą być zatrudnieni w:

 • instytucjach poradnictwa edukacyjno-zawodowego oraz pośrednictwa pracy,
 • gminnych i powiatowych urzędach pracy,
 • szkołach podstawowych i ogólnokształcących /posiadający przygotowanie pedagogiczne/,
 • poradniach psychologiczno – pedagogicznych,
 • zespołach orzekających o stopniu niepełnosprawności,
 • przedsiębiorstwach /rekrutacja, szkolenie /,
 • instytucjach specjalistycznego poradnictwa.
 • Absolwenci tej specjalności mogą założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa personalnego i zawodowego.

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP
Zadzwoń do nas!