Bezpieczeństwo wewnętrzne

Kryminologia - Studia II stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Kryminologia - Studia II stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne to specjalność, na której zajęcia prowadzą profesjonaliści – praktycy najwyższej klasy, pragnący podzielić się ze studentami ogromną wiedzą i doświadczeniem. Wśród niewątpliwie atrakcyjnych zagadnień znajdą się: terroryzm, przestępczości zorganizowana, przestępczości pospolita, przestępczości stadionowa, suicydologia, wiedza o zarządzaniu kryzysowym, zarządzanie zasobami ludzkimi, elementy prawa Unii Europejskiej i Rady Europy, kształtowanie postaw obywatelskich oraz szeroko rozumiana profilaktyka w zagrożeniach wewnętrznych. Zajęcia w znacznej części oparte będą na aktywności realizowanej w trakcie zajęć praktycznych. Proponujemy również podstawy wyszkolenia strzeleckiego oraz samoobrony w teorii i praktyce.

Zajęcia i uzyskane umiejętności mają na celu uzmysłowienie studentom, z jakimi zagrożeniami mogą się oni spotkać w trakcie funkcjonowania jako obywatele, pracownicy, funkcjonariusze czy choćby rodzice. Zakładamy, że ta ugruntowana wiedza, podana w sposób atrakcyjny, powinna zagwarantować umiejętność diagnozy, analizy i gradacji celów. Naszym celem jest wyposażenie studentów w umiejętności sprawiające, że absolwent naszej uczelni stanie się pożądanym i dobrze wykształconym profesjonalistą, którym będą zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, administracja państwowa, służby mundurowe i specjalne oraz szeroko rozumiany sektor bezpieczeństwa wewnętrznego.

W toku studiów student zdobędzie specjalistyczną wiedzę z takich przedmiotów jak:

  • Bezpieczeństwo państwa
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Psychologia kryminalistyczna
  • Suicydologia
  • Wyszkolenie strzeleckie

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP
Zadzwoń do nas!