Psychologia HR i customer experience *

Studia I stopnia

Psychologia HR i customer experience *

Studia I stopnia

Specjalność: Psychologia HR i customer experience

Specjalność skierowana jest szczególnie do osób, które zainteresowane są pogłębieniem wiedzy i zdobyciem umiejętności w zakresie psychologii HR oraz zarządzania doświadczeniem i budowaniem lojalności klienta względem organizacji, w celu budowania wizerunku wewnętrznego i zewnętrznego przedsiębiorstwa. Znajomość działań związanych z jakością pracy pracowników, prowadzenie rekrutacji, zatrudnianie odpowiednich pracowników, zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego, kształcenie ustawiczne to niektóre aspekty ważne w pracy HR. Doskonała obsługa klienta to dzisiaj warunek konieczny, ale niewystarczający dla zbudowania silnej marki. To lojalność klientów, rekomendacje i pozytywny marketing szeptany są elementami sukcesu, wyróżniającymi organizację na rynku.

W ramach specjalności student pozna narzędzia i procesy, które pomogą mu przybliżyć organizację do klientów, dowie się, jak planować i wdrażać wiedzę o potrzebach klientów. Pozna strategie zarządzania zasobami ludzkimi, analizę i opis stanowisk pracy i ról zachowania w organizacji. Dowie się jak zarządzać kanałami sprzedaży i realizować strategie customer experience.

W ramach tego modułu specjalnościowego studenci zdobędą również wiedzę i umiejętności w zakresie analizy biznesowej i projektowania modeli biznesowych.

Wśród przedmiotów pozwalających zdobyć niezbędną wiedzę, a także umiejętności i kompetencje społeczne, znajdują się m.in.:

 • projektowanie modeli biznesowych
 • warsztat mapowania podróży klienta
 • strategie HR i customer experience (CX)
 • zarządzanie relacjami z klientem
 • wprowadzenie do HR i customer experience design
 • metodologia badań HR

Absolwenci powyższej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie na takich stanowiskach jak m.in.:

 • specjalista ds. HR
 • specjalista ds. relacji społecznych (corporate social responsibility)
 • specjalista w działach sprzedaży i handlowych
 • specjalista ds. rozwiązywania konfliktów
 • specjalista ds. zarządzania projektem
 • specjalista ds. public relations

*) w organizacji

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP

This will close in 20 seconds

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt