Wsparcie służb mundurowych

Studia I Stopnia - Obronność i Bezpieczeństwo Narodowe

Wsparcie służb mundurowych

Studia I Stopnia - Obronność i Bezpieczeństwo Narodowe

Wsparcie służb mundurowych to specjalność przygotowująca absolwentów do pracy w służbach mundurowych. W dzisiejszym skomplikowanym świecie żadna, nawet najlepsza formacja nie może liczyć na sukcesy, jeśli nie będzie współdziałała z innymi. Szeroki zakres wiedzy o bezpieczeństwie i obronności państwa to atuty tej specjalności, które ułatwią znalezienie satysfakcjonującej pracy w służbach mundurowych. Studenci wybierający tę specjalność zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z dziedziny funkcjonowania służb i formacji umundurowanych.

Wśród przedmiotów pozwalających zdobyć niezbędną wiedzę, a także umiejętności i kompetencje społeczne, znajdują się m.in.:

 • Policja w systemie bezpieczeństwa RP
 • Straż pożarna w systemie bezpieczeństwa RP
 • Straż graniczna
 • Służba więzienna w systemie bezpieczeństwa państwa
 • Ratownictwo techniczne
 • Zagrożenia militarne i niemilitarne
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Integralnym elementem kształcenia są praktyki, których program jest realizowany w jednostkach służb mundurowych. Uczelnia zapewnia również możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez działalność w kołach naukowych, gdzie każdy student może poszerzyć swoją wiedzę a także podjąć działalność naukową czy badawczą biorąc udział w realizacji ciekawych projektów badawczych, konferencjach, sympozjach i warsztatach.

Absolwenci powyższej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w takich miejscach pracy, jak m.in.:

 • policja
 • straż miejska
 • służby specjalne
 • państwowa straż pożarna
 • krajowa administracja skarbowa
 • straż graniczna
 • służba więzienna

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP

This will close in 20 seconds

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt