Obrona terytorialna

Studia I Stopnia - Obronność i Bezpieczeństwo Narodowe

Obrona terytorialna

Studia I Stopnia - Obronność i Bezpieczeństwo Narodowe

Obrona terytorialna to specjalność ukierunkowana na najnowszy, piąty rodzaj sił zbrojnych, przygotowująca do pracy w służbach związanych z bezpieczeństwem państwa. Student zdobywa szeroki zakres wiedzy o bezpieczeństwie i obronności państwa, co ułatwi mu znalezienie satysfakcjonującej pracy w służbach mundurowych oraz komórkach reagowania kryzysowego samorządu terytorialnego.

Wśród przedmiotów pozwalających zdobyć niezbędną wiedzę, a także umiejętności i kompetencje społeczne, znajdują się m.in.:

  • Strzelectwo bojowe i specjalne
  • Topografia wojskowa
  • Odpowiedzialność prawna żołnierzy
  • Eksploatacja uzbrojenia i sprzętu wojskowego
  • Obrona przeciwchemiczna
  • Ochrona i obrona obiektów
  • Szkolenie inżynieryjno-saperskie

Integralnym elementem kształcenia są praktyki, których program jest realizowany w jednostkach służb mundurowych. Uczelnia zapewnia również możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez działalność w kołach naukowych, gdzie każdy student może poszerzyć swoją wiedzę a także podjąć działalność naukową czy badawczą biorąc udział w realizacji ciekawych projektów badawczych, konferencjach, sympozjach i warsztatach.

Absolwenci powyższej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w takich miejscach pracy, jak m.in.:

  • Siłach Zbrojnych RP a w szczególności w Wojskach Obrony Terytorialnej
  • komórkach reagowania kryzysowego jednostek samorządu terytorialnego

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP

This will close in 20 seconds

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt