Inżynier bezpieczeństwa

BHP - Studia I stopnia inżynierskie

Inżynier bezpieczeństwa

BHP - Studia I stopnia inżynierskie

Specjalność Inżynier bezpieczeństwa przygotowuje specjalistów, którzy znają przepisy BHP, potrafią przewidzieć zagrożenie, dokonać jego analizy i wyeliminować je lub zminimalizować ryzyko. Inżynier bezpieczeństwa jest też przygotowany do działania w sytuacjach kryzysowych. Absolwent zdobywa wiedzę z zakresu profesjonalnej analizy problemów bezpieczeństwa pracy, zasad kierowania organizacją i zarządzania ryzykiem. Absolwent ma umiejętność ocenienia wpływu zdrowia psychicznego i fizycznego pracownika na jakość jego pracy; potrafi tworzyć i wprowadzać zasady kultury bezpieczeństwa w zakładzie pracy. Absolwent jest przygotowany do przeprowadzania kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w różnorodnych zakładach, firmach i instytucjach.

Absolwent ma możliwość podjęcia pracy jako specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w firmach prywatnych, instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych; może podjąć się m.in.: kontrolowania bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych; uczestniczenia jako konsultant w zespołach odpowiedzialnych za wdrażanie nowych technologii; świadczenia usług w zakresie BHP firmom i instytucjom na zasadach własnej działalności gospodarczej; prowadzenia obowiązkowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP
Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt