Edukacja i zarządzanie

BHP - Studia I stopnia inżynierskie

Edukacja i zarządzanie

BHP - Studia I stopnia inżynierskie

Specjalność ta rozszerza wiedzę z zakresu kultury pracy, jako podstawę kształtowania świadomości bezpiecznej pracy poprzez szeroko rozumianą edukację. Przygotowuje do pracy edukacyjnej z zakresu tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do działań prewencyjnych przeciwdziałającym zagrożeniom zdrowia i życia.

Studia tej specjalności rozszerzają i aktualizują wiedzę w obszarze menedżerskiego systemu analizy problemów bezpieczeństwa pracy z uwzględnieniem wpływu zdrowia psychicznego i społecznego na jakość pracy. Zapewniają znajomość podstaw tworzenia kultury bezpieczeństwa w zakładzie pracy, przy jednoczesnej znajomości kierowania organizacją zarządzania ryzykiem, znajomości kierowania organizacją, zarządzania ryzykiem zawodowym w zakresie kwalifikacji menedżerskich i edukacyjnych.

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP
Zadzwoń do nas!