Kadra Uczelni

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Kadra Uczelni

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Wyjątkowa i profesjonalna kadra naukowa ANS TWP składa się z wybitnych pracowników naukowych, specjalistów i praktyków znanych i renomowanych ośrodków akademickich (m.in. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Papieskiego Uniwersytetu w Rzymie).
Grono wykładowców naszej uczelni wspierają wybitni praktycy, eksperci i specjaliści życia gospodarczego i społecznego. Z uczelnią współpracuje około 200 nauczycieli akademickich (profesorów, doktorów, asystentów, informatyków, lektorów), którzy w miłej i sympatycznej atmosferze wprowadzają młodzież akademicką w obszary reprezentowanej przez siebie wiedzy.

Zadzwoń do nas!