Zaproszenie na pierwszą serię seminariów w roku akademickim 2023/2024- 14-15.12.2023r.

Zaproszenie na pierwszą serię seminariów w roku akademickim 2023/2024- 14-15.12.2023r.

Szanowni Państwo,
JM Rektor prof. ANS TWP dr hab. Waldemar Urbanik, prof. UKSW dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UŚ dr hab. Marek Rembierz
mają przyjemność zaprosić Państwa na pierwszą w roku akademickim 2023/2024 serię seminariów z cyklu:

„Człowiek i podmiotowość w rzeczy-widności: w świetle realizmu krytycznego”, która zaplanowana jest w dniach 14-15.12.2023r.

 
Seminaria odbędą się w formie hybrydowej – stacjonarnie w budynku Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie przy ul Monte Cassino 15 oraz w formie on-line za pośrednictwem platformy MS Teams.

Poniżej przedstawiamy ramowy plan pierwszej serii seminariów oraz linki do spotkań.

14.12.2023 (czwartek) godz. 16.00 – 18.00
1. prof. Krzysztof Wielecki – otwarcie serii seminariów
2. Prezentacja wykładu prof. Douglasa Porpory „What Critical Realism is?”  – część I

3. prof. Andrzej Wójtowicz – wystąpienie pt. „Kategoryzacja idei całości społecznej w socjologii”

4. Dyskusja
W załączniku znajdą Państwo literaturę do tego spotkania – Pierwszy numer kwartalnika Polish Journal of Critical Realism, w którym znajduje się artykuł prof. Porpory w języku polskim.
Link do spotkania:
 

15.12.2023 (piątek) godz. 10.00 – 12.00

1. prof. Waldemar Urbanik  – otwarcie spotkania
2. Prezentacja wykładu prof. Douglasa Porpory “What Critical Realism is?”  – część II
3. prof. Wiesław Gumuła – wystąpienie pt.„Finansjalizacja w perspektywie ekonomii i socjologii”
4. Dyskusja
Link do spotkania:
Z wyrazami szacunku, licząc na Państwa obecność w dniach 14-15.12.2023 r. prosimy o potwierdzenie stacjonarnego uczestnictwa do dnia 11.12.2023 r. na adres e-mail: katedra-rk@anstwp.pl 
Zapraszamy serdecznie do udziału we wszystkich wydarzeniach!!!
Przedstawiamy sylwetkę głównych prelegentów:
prof. Andrzej Wójtowicz – socjolog religii, profesor nadzwyczajny Katedry Socjologii Religii Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW), Katedry Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) oraz wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży i Katedry Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Były sekretarz generalny Polskiego Towarzystwa Religioznawczego.
Wybrana literatura:
 • 2010: Duchowość w strukturze zmian religijności: od modernizacji do postmodernizmu, (w:) W poszukiwaniu sensu. O religii, moralności i społeczeństwie. Księga Pamiątkowa Ad sapientiam cordis Księdzu Profesorowi Januszowi Mariańskiemu, J.Baniak (red.), Kraków: Nomos, s. 147-162.
 • 2010: Pisanie utopii, (w:) Wirtual. Czy nowy wspaniały świat, K.Korab (red.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 68-84.
 • 2011: Socjologia religii na Światowym Kongresie Socjologicznym w Goeteborgu 2010. Tematy i rozwinięcia, „Przegląd Religioznawczy”, nr 2/236, s. 101-116
 • 2011: Efekt denominacyjny katolicyzmu polskiego, „Przegląd Religioznawczy”, Nr3/237, s. 89-104
 • 2012: Filantropia i wolontariat, czyli nowa dziedzina gospodarki, (w:) Społeczne światy wartości, A.Kolasa-Nowak, W.Misztal (red.), Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, s.329-343
 • 2011: Nowe środowiska i kategorie religii, „Przegląd Religioznawczy”, nr 2, s. 33-48
 • 2011: Kulturowa socjologia religii w perspektywie religioznawstwa porównawczego, „Przegląd Religioznawczy”, nr 3, s. 33-54.
 • 2012: Religie globalne: zróżnicowanie i dynamika zmian, (w:) W poszukiwaniu ciągłości i zmiany. Religia w perspektywie socjologicznej, I. Borowik (red.), Kraków: Nomos, s.21-38.

 

prof. Wiesław Gumuła – profesor nadzwyczajny w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracował m.in. w Akademii Górniczo-Hutniczej, Szkole Głównej Handlowej, Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, np. „Teoria osobliwości społecznych: zaskakująca transformacja w Polsce” (2008); On Property and Ownership Relations: A Return to the Social Theory of Karl Marx (2018). Od trzydziestu lat pracuje również na stanowiskach kierowniczych lub eksperckich w bankach. Jest członkiem Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych Polskiej Akademii Umiejętności.

Wybrana literatura:
 • Sprawność gospodarcza i produktywność w czasach finansjalizacji, w: Stanisław Lis, Kazimierz Zieliński, Maria Urbaniec (red.), Ekonomia przyszłości:państwo efektywne czy sprawiedliwe? Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kraków 2018. ss. 107-116.
 • Finansjalizacja, w: Witold Morawski (red.),Socjologia ekonomiczna. Wydawnictwo Akademii Leona Koźmińskiego. Warszawa 2018.
 • Karl Marx and Moby Dick Face to Face: A Study of Passion and Madness, in: Martyna Sobczyk (ed.), Krzysztof M. Bednarski Karol Marks vs Boby Dick: Analiza formy i rozbiórka treści – Karl Marx vs Moby Dick: An Analysis of Form and Demolition of Ideas. Wydawca/Publisher Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, MOCAK Museum of Contemporary Art in Kraków. Kraków 2019, p. 45-69.
 • Przemiany społeczne w Polsce i na świecie na początku XXI wieku z perspektywy teorii osobliwości społecznych, w: Joanna Dzwończyk (red.). Polityka i gospodarka: teoria i praktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kraków 2019, s. 216-230.
 • Osobliwy przebieg finansjalizacji w Polsce, co dalej? „Obserwator Finansowy”, 02.06.2020,w: https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/rynki-finansowe/bankowosc/osobliwy-przebieg-finansjalizacji-w-polsce-co-dalej/.
 • Gospodarka polska w dobie finansjalizacji, w: Maria Urbaniec, Małgorzata Kosała, Izabela Czaja (red), Bezpieczeństwo ekonomiczne: polityka, finanse i innowacje. Wydawca Poltext sp. z o.o. Kraków 2020, s. 89-109.
 • Meandry demokratyzacji w Polsce w ostatnim ćwierćwieczu XX i na początku XXI wieku w: Jolanta Arcimowicz, Kaja Gadowska (red), Sfera publiczna w Polsce i jej współczesne konteksty. Instytut Spraw Publicznych. Warszawa 2020, s. 12-145.
 • Niezwykłe spotkanie pandemii z finansjalizacją w świecie relacji międzyludzkich, w: Wiesław Gumuła (red), Dzienniki stanu pandemii (czytane z perspektywy socjologii codzienności). Instytut Literatury i Zakład Wydawniczy NOMOS. Kraków 2021 s. 21-56.
Zadzwoń do nas!