Zaproszenie na debatę „Od fakenewsa do dezinformacji, od wykluczenia do cyfrowej pułapki. Współczesne wyzwania edukacji medialnej. Diagnoza i wnioski.”

Zaproszenie na debatę „Od fakenewsa do dezinformacji, od wykluczenia do cyfrowej pułapki. Współczesne wyzwania edukacji medialnej. Diagnoza i wnioski.”

Zaproszenie na debatę

Polskiego Radia Szczecin S.A. i Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie

Od fakenewsa do dezinformacji, od wykluczenia do cyfrowej pułapki.

Współczesne wyzwania edukacji medialnej. Diagnoza i wnioski.

25.10. 2022 r.

Szanowni Państwo

w imieniu Pana Wojciecha Włodarskiego – Prezesa Zarządu Polskiego Radia Szczecin S.A., prof. ANS TWP dr. hab. Waldemara Urbanika – Rektora ANS TWP w Szczecinie serdecznie zapraszamy do udziału w debacie nt. „Od fakenewsa do dezinformacji, od wykluczenia do cyfrowej pułapki. Współczesne wyzwania edukacji medialnej. Diagnoza i wnioski.”

Debatę prowadzi

Piotr Kobalczyk – publicysta, kierownik Redakcji Publicystyki Polskiego Radia Szczecin

W debacie wezmą udział

prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz – pracownik naukowy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, obszarem badań jest teologia środków społecznego przekazu, nauki o mediach, public relations, crisis management i rzecznictwo prasowe, social media
i Internet

prof. US dr hab. Elżbieta Perzycka – pracownik naukowy Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego. Aktualne realizuje badania w zakresie komunikacji wizualnej, informacji cyfrowej, technologii w edukacji, kompetencji cyfrowych.

prof. ANS TWP dr hab. Waldemar Urbanik – Rektor Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, socjolog. Kierował kilkudziesięcioma projektami badawczymi o zasięgu krajowym i międzynarodowym dotyczącymi m.in. polityki społecznej, zagadnień podmiotowości jednostki wobec zmieniających się uwarunkowań systemowych, problematyki zróżnicowań regionalnych procesów przeobrażeń struktur społecznych.

ks. dr Krzysztof Łuszczek – pracownik naukowy Instytutu Pedagogicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, zajmuje się pedagogią medialna i teorią mediów. Szczególnie dotyczy to problemu budowy społeczeństwa informacyjnego i wykorzystania nowych technologii w procesie nauczania-uczenia się a także ich wpływu na socjalizację młodego pokolenia.

Witold Kołodziejski – filozof, dziennikarz, samorządowiec, ekspert medialny, wydawca i producent programów w TVP, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wkład w cyfryzację Naziemnej Telewizji Cyfrowej w Polsce.

obszary dyskusji:

* edukacja medialna – geneza, czym jest, jakie ma cele (constans, czy ewolucja – ew. czynniki zmian)
* kompetencje medialne współczesnych Polaków – stan/diagnoza: czynniki wpływu i perspektywy (rozumienie komunikatów, świadomość narzędzi – w oparciu o sondaże, doświadczenie i analizy)
* współczesne zagrożenia: wykluczenie cyfrowe vs. hipercyfryzacja, monetyzacja i infotainment jako patologia przestrzeni informacji, polityzacja komunikatów medialnych, edukacja medialna w dobie dezinformacji (wojna informacyjna – także kontekście wojny kinetycznej na Ukrainie), wartości i kody kulturowe jako punkt odniesienia dla wyzwań współczesnej edukacji medialnej
* rola sektora edukacji (szkolnictwo i wyższe uczelnie) i mediów publicznych

Zaproszenie kierujemy do wszystkich przedstawicieli środowiska oświatowego, naukowego
i medialnego, którzy z racji wykonywanego zawodu, biorą udział w procesie kształtowania
i upowszechniania umiejętności świadomego i krytycznego korzystania ze środków społecznego przekazu we wszystkich grupach społecznych oraz wiekowych.

Debata odbędzie się w dniu 25 października br. w godz. 12.00 – 14.00, w formule stacjonarnej
w budynku ANS TWP przy ul. Monte Cassino 15.

Wydarzenie będzie nagrywane, a następnie udostępnione na kanale Youtube.

Ilość miejsc stacjonarnych jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie uczestnictwa proszę zgłaszać do dnia 21.10.2022 r. na adres: prorektor@anstwp.pl

Zadzwoń do nas!