Wymogi edytorskie

Czasopismo Edukacja Humanistyczna

Wymogi edytorskie

Czasopismo Edukacja Humanistyczna

Dane Autora (lewy górny róg pierwszej strony): imię i nazwisko oraz afiliacja.

 • Tytuł oraz podtytuły pogrubione.
 • Czcionka: Times New Roman 11 pkt.
 • Układ strony: marginesy 2,5 cm, interlinia 1,5.
 • Objętość tekstu powinna wynosić do 20 tys. znaków (ok. 10 stron).
 • Format: doc, docx, rtf.

Przypisy dolne według zapisu:

 • L. Olszański, Media i dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2012, s. 26-39.
 • K. Denek, Uniwersytet. Między tradycją a wyzwaniami współczesności i przyszłości, „Edukacja Humanistyczna” 2013/1 (28), s. 9.
 • J. M. Zając, K. Rakocy, A. Nowak, Interaktywne, choć osobiste blogi i blogowanie a komunikacja z otoczeniem, [w:] Tekst (w) sieci 1. Tekst. Język. Gatunki, red. D. Ulicka, Warszawa 2009, s. 219-229.

Bibliografia według zapisu:

 • Denek K., Uniwersytet. Między tradycją a wyzwaniami współczesności i przyszłości, „Edukacja Humanistyczna” 2013/1 (28), s. 9.
 • Olszański L., Media i dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2012.
 • Zając J. M., Rakocy K., Nowak A., Interaktywne, choć osobiste blogi i blogowanie a komunikacja z otoczeniem, [w:] Tekst (w) sieci 1. Tekst. Język. Gatunki, red. D. Ulicka, Warszawa 2009.

Abstrakt i słowa kluczowe:

 • Do artykułu należy dołączyć:
 • abstrakt w języku polskim wraz ze słowami kluczowymi (3-5).
 • abstrakt i tytuł artykułu w języku angielskim wraz ze słowami kluczowymi (3-5) oraz imieniem i nazwiskiem jego tłumacza.
 • Wszystkie materiały ilustracyjne: rysunki, zdjęcia, tabele, fotokopie, mapy, wykresy, wzory strukturalne powinny być dostarczone także osobno w formie plików graficznych.
 • Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opracowania edytorskiego nadesłanych tekstów.

Szablon artykułu

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP
Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt