Polska wersja językowa

Polska wersja językowa

„Edukacja Humanistyczna”, to półrocznik myśli społeczno-pedagogicznej, ukazujący się od 1999 roku. Radę Programową czasopisma tworzą przedstawiciele nauki i praktyki edukacyjnej – głównie z ośrodków akademickich oraz instytucji oświatowych z kraju i zagranicy. Artykuły zamieszczone w czasopiśmie recenzowane są przez zespół recenzentów będących samodzielnymi pracownikami nauki i doświadczonymi praktykami. W „Edukacji Humanistycznej” teksty publikowane są w językach: polskim, rosyjskim i angielskim. Artykuły mają charakter dyskursu dotyczącego różnych aspektów teorii i praktyki z obszaru nauk społecznych i humanistycznych. Duży nacisk położony jest na prezentowanie doniesień z badań naukowych oraz różnego rodzaju innowacji.
Wszystkie publikowane w niej teksty są dostępne na stronie internetowej wydawnictwa.
ISSN 1507-4943

Licencja Creative Commons

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Niektóre prawa zastrzeżone na rzecz Wydawnictwa “Pedagogium” OR TWP w Szczecinie.

Adres

ul. Monte Cassino 15, Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP

This will close in 20 seconds

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt